Prat och promenad ersätter sömnmedel

När de äldre inte längre får sömnmedel vaknar de piggare och orkar med en promenad.? ?

3 april 2012

På Backagårdens demensboende i Skara får ingen av de boende sömnmedel inför sänggåendet. ”Vi ser ingen mening med det. Det blir baksmälleeffekter, dom sitter med näsan i grötfatet”, berättar enhetschefen Kristina Nilsson på SKL:s webbplats. I stället är de boende uppe och går. De kan till och med ta en promenad på egen hand eftersom det inte finns några kodlås. Personalen vet vilka som brukar gå ut och det finns handlingsplaner för hur de ska agera om någon är borta mer än tio minuter.

Bensodiazepiner används också mycket sparsamt, man är noga med att de inte ges urskiljningslöst. Men de behövs när symtomen är plågsamma och det inte hjälper att sitta ner och prata.

www.skl.se Sök: Kristina Nilsson

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida