Stipendium

Prisas för kompetenskörkort inom äldrevården

Prisas för kompetenskörkort inom äldrevården
Den 17 maj får sjuksköterskan Pernilla Rönntoft ta emot Queen Silvia nursing award i samband med en ceremoni. Foto: Tuva Rönntoft

Specialistsjuksköterskestudenten Pernilla Rönntoft har fått Queen Silvia nursing award för sin idé om ett kompetenskörkort inom äldrevården.

För tredje året i rad delas Queen Silvia nursing award ut till en sjuksköterskestudent som har en bärande idé om utveckling inom äldrevård. Förutom prissumman på 50 000 kronor ingår en sex månaders individuellt utformad praktikperiod.

I år gick stipendiet för första gången till en sjuksköterska som går en vidareutbildning. Pernilla Rönntoft läser sista terminen på specialistutbildningen i äldrevård vid Göteborgs universitet.

– Att vårda äldre är mycket komplext. Deras symtom är ofta atypiska och man behöver ha stor kunskap för att lära sig att tyda dessa. Hos den äldre patienten behöver en lunginflammation inte nödvändigtvis ge hög feber, hosta och smärta utan kan visa sig genom att patienten slutar äta eller gå. Det är också viktigt kunna skilja mellan vad som är normalt åldrande och ohälsa, vilket inte alltid är så enkelt, säger hon.

Teori och praktik

Pernilla Rönntofts vinnande idé handlar om att höja kompetensen hos personalen i äldrevården. Efter en utbildning på arbetsplatsen testas personalens kunskaper både praktiskt och teoretisk. De får göra om provet tills de klarar det, vilket också är ett viktigt inlärningstillfälle.

– Kompentenskort finns redan inom flera delar av vården, men inte inom äldrevården där det ofta arbetar helt outbildad personal. Min tanke är att använda redan beprövad kunskap och göra den till något eget som gynnar vården av äldre. Dessa körkort ska ge ny kunskap till nyanställda och en årlig uppfräschning för erfaren personal, säger hon.

Queen Silvia nursing award

Priset instiftades av Drottning Silvia för tre år sedan i syfte att uppmunta sjuksköterskestudenter att utforma ideér för framtidens äldrevård.

Stipendiet består av 50 000 kronor och ett särskilt utvecklad praktikprogram hos partners inom vård och omsorgssektorn i Sverige och utomlands.

Priset delas ut en gång per år och kan sökas av både sjuksköterskestudenter på grundutbildning och specialistutbildning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida