Privat mas-funktion ifrågasätts

Privat mas-funktion ifrågasätts

Marie Sundström, mas i stadsdelen Hässelby/Vällingby, påtalade missförhållanden på äldreboendet Koppargården. Foto: Lars Nyman

Det kan uppstå konstiga situationer när de privata vårdföretagen har egna masar, medicinskt ansvariga sjuksköterskor. Det anser Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro. Men anledning av turerna kring privatägda Carema Cares äldrevård betonar hon masens oberoende och opartiska roll.

Självklart behöver de privata vårdföretagen satsa på kvalitet och ha sjuksköterskor som arbetar med kontroll och kvalitetsfrågor, men det är viktigt att mas, medicinskt ansvarig sjuksköterska, är en fristående och oberoende kontrollfunktion.

Det anser Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro apropå den senaste tidens debatt om äldrevården och missförhållanden på Koppargårdens äldreboende i Vällingby utanför Stockholm.

Carema håller inte med

Lena Freiholtz är kvalitetschef på Carema Care. Hon håller inte med.

– Våra masar kan arbeta lika objektivt med tillsyn och kvalitet som de kommunalt anställda, säger hon och pekar på att när det gäller Koppargården så har Caremas mas gjort flera lex Maria-anmälningar och arbetat aktivt med att förbättra kvaliteten på omsorgen.

Men den kommunala masen i Hässelby/Vällingby, Marie Sundström, anser att det funnits flera brister som inte har rapporterats av den privata masen.

– Vid mina besök på Koppargården såg jag att bemanningen var för låg och det saknades bland annat handsprit, tvättlappar och blöjor. Jag fick även signaler från personalen om stora problem, säger hon.

Lena Freiholtz anser däremot att Caremas egna masar generellt sett har ett mycket bra samarbete med dem som är ansvariga i kommunerna.

– Sen är det kanske inte masens uppgift att titta på material och bemanning, utan snarare se till att det bedrivs god vård. När det gäller bemanningen på Koppargården följde vi de krav som kommunen hade ställt upp, säger hon.

Rapporter redigerades om

Men Marie Sundström hade även svårt att nå fram till de ansvariga politikerna i kommunen. När hon ville rapportera de brister som hon upptäckt till politikerna i stadsdelsnämnden hindrades hon av äldreomsorgschefen och stadsdelsdirektören.

– De redigerade om min rapport och vid en senare uppföljning försökte stadsdelsdirektören få mig att skriva att Carema uppfyllde avtalet när det gällde personalbemanning, säger Marie Sundström.

Vem har ansvaret?

Det ligger i masens arbetsuppgifter att se till att ansvariga politiker får information om en patient utsätts för risk eller drabbas av vårdskada. Marie Sundström tycker det är allvarligt att chefstjänstemän kan gå in och hindra masen från att informera.

Stadsdelsdirektören Leif Spjuth säger till DN att det är Marie Sundström själv som gjort ändringarna efter att han kommit med synpunkter på rapporterna. Han säger att han är ansvarig inför nämnden för att rapporterna är sakligt väl underbyggda och objektiva och meddelade därför sina synpunkter.

Självständig roll

Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor anser att det är mycket viktigt att masen är självständigt föredragande inför den berörda politiska nämnden. Riksföreningen påpekar att det är en förutsättning för att masen  ska kunna ha ansvar för en säker och kvalitativt god vård.

Marie Sundström tror att masens roll behöver förtydligas och stärkas.

– Dessutom tycker jag inte att mas-funktionen ska kunna läggas ut på privata företag. Vi har ju en form av myndighetsutövning och det är viktigt att det tillsynsansvaret är oberoende, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida