forskning

Professor i omvårdnad i regeringens expertgrupp

Professor i omvårdnad i regeringens expertgrupp
Anna Forsberg, professor inom transplantationsvård, och kliniskt verksam vid Skånes universitetssjukhus. Bild: Daniel Nilsson

För att främja svensk forskning har regeringen tillsatt en expertgrupp. Tolv framstående forskare ska bli bollplank till regeringen. En av dem är Anna Forsberg, professor inom transplantationsvård.

14 augusti 2019

Anna Forsberg är professor vid Lunds universitet och arbetar även kliniskt på Skånes universitetssjukhus. Nu är hon en av tolv utvalda forskare som ska bistå regeringen med sin expertis inom olika områden och ge råd till regeringen när den utarbetar svensk forskningspolitik.

– Det känns fantastiskt hedrande och stort. Jag känner mig stolt och tar uppdraget på stort allvar. Jag förväntar mig att kunna påverka etablerade tankesätt och strukturer samt lyfta betydelsen av vårdforskning för framtidens hälso- och sjukvård, säger Anna Forsberg i en intervju på Lunds universitets webbplats.

Anna Forsberg är en av Sveriges få kliniska omvårdnadsprofessorer. Hon delar sin tid mellan universitetet och kliniken för thoraxkirurgi på sjukhuset. Hon forskar, föreläser, handleder doktorander och i sin roll som klinisk professor leder hon utvecklingsarbetet för personcentrerad och evidensbaserad vård.

Läs Vårdfokus reportage: Professorn som jobbar på golvet

Regeringen har tillsatt den nya expertgruppen för att främja Sveriges position som forskningsnation. De kommer vara regeringens rådgivare i utarbetandet av en forskningspolitisk proposition.

– En viktig uppgift för forskningsberedningen är att ge råd till regeringen när den utarbetar svensk forskningspolitik. Min ambition är att svensk forskning ska fortsätta vara internationellt ledande, sa Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, när forskningsberedningen presenterades för en vecka sedan.

Temat för forskningsberedningen kommer att vara kunskap och forskning som stöd för en bättre framtid inom exempelvis miljö, klimat och hälsa.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida