Professorn på golvet vill mäta allt
"Vi undersöker orsaken till att vi inte får de resultat vi vill ha, gör interventioner, och ökar medvetenheten i hela teamet", säger Yvonne Wengström. Foto: Anna Simonsson
Magnetsjukhus

Professorn på golvet vill mäta allt

Yvonne Wengström tror på mätning, förbättring, mätning igen. Om och om igen. Hon är klinisk professor och har som mål att få ut ny forskning på golvet.

14 september 2021

På det första magnetsjukhuset i Europa, i Antwerpen, mäts vårdkvaliteten systematiskt och rapporteras till personalen. Varje vårdenhet har en förbättringstavla där resultaten av förändringarna följs.

Det ser Yvonne Wengström som föredömligt. Hon är klinisk professor och omvårdnadsansvarig för tema cancer på Karolinska universitetssjukhuset.

— Vi har årshjul med kvalitetsmätningar på alla teman. Vi mäter områden som är känsliga för hur omvårdnad ges, som nutrition, fall, vårdrelaterade infektioner och följsamhet till hygienregler.

— Längst har vi kommit på tema cancer inom bröst- och prostatacancer, där patienterna rapporterar i enkäter om symtom och livskvalitet, säger hon.

Omvårdnadsgrupper följer upp och delar resultaten med kollegorna. De arbetar med metoden Gröna korset.

— Vi undersöker orsaken till att vi inte får de resultat vi vill ha, gör interventioner, och ökar medvetenheten i hela teamet. Dialogen leder alltid till att omvårdnaden blir bättre.

Magnet 5: Mätbara resultat

  • Vårdresultat mäts kontinuerligt och följs upp, med tonvikt på omvårdnad. Det kan gälla komplikationer, som vård­relaterade infektioner, mortalitet, men även upplevelser, som patienter­nas nöjdhet och medarbetarnas arbetstillfreds­ställelse.
  • Utvärderingarna tas sedan tillbaka till vårdens medarbetare för att förbättringar ska kunna ske.
  • Det liknar det svenska arbetssättet med mätningar i kvalitetsregister, som finns för många diagnosgrupper. Exempelvis rapporterar vårdgivare risker, åtgärder och resultat för omvårdnadsfaktorerna — fall, under­näring, trycksår, munhälsa och blås­funktion — till registret Senior alert.

Inom tema cancer kan de till exempel satsa på nutritionen, då många patienter saknar aptit och riskerar undernäring.

De tolv omvårdnadsansvariga sjuksköterskorna i sjukhusets teman har bildat ett strategiskt omvårdnadsråd.

— Vi har tagit fram en modell för att mäta patienters vårdtyngd, för att det lättare ska gå att avgöra hur många patienter sjuksköterskor och undersköterskor kan ansvara för. Vi har gjort en lovande pilotstudie, säger Yvonne Wengström.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida