Protestbrev till politikerna från 200 sjuksköterskor på Höglandssjukhuset

"Sjuksköterskebristen är orsakad av den arbetsmiljö och lönepolitik som drivs i dagens sjukvård" står det i brevet.

Sjuksköterskorna vid Höglandssjukhuset i Eksjö har definitivt tröttnat på stress, dålig arbetsmiljö och dåliga löner.

”Vi orkar inte längre jobba för två och ha en lön som inte avspeglar det vi gör” står det i ett brev till regionfullmäktige som har undertecknats av 209 anställda på sjukhuset, rapporterar lokala medier i dag.

Att ingångslönerna har höjts är bra, skriver de, men det har samtidigt betytt att äldre och mer erfarna har fått stå tillbaka och till och med får lägre lön än de nyutexaminerade. Att sjuksköterskor slutar är inte så konstigt, påpekar de och frågar: ”Varför ska inte erfarenhet, flexibilitet och lojalitet belönas?”

Brevet diariefördes för några dagar sedan och avslutas med orden ”Vi ser fram emot ert svar”.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida