Omvårdnad

Psoriasisföreningen på väg mot konkurs

Psoriasisföreningen på väg mot konkurs
Här ger sjuksköterskan Tina Jonsén en patient ljusbehandling på Psoriasisföreningens mottagning på Kungsholmen (arkivbild). Foto: Psoriasisföreningen

En solig sommar och nationella riktlinjer har gett vikande patientflöde — nu riskerar den sjuksköterskeledda behandlingsverksamheten i Psoriasisföreningen i Stockholm att läggas ner.

– Hela panoramat är förändrat. Vi har förbrukat en stor del av våra likvida medel och fortsätter det så här går vi konkurs efter sommaren, säger Lars Ettarp, ordförande i Psoriasisföreningen till Vårdfokus.

I botten ligger de dåliga ersättningsvillkoren från Region Stockholm, anser föreningen.

Mycket färre patienter

Det som under 2018 var positivt för personer med psoriasis, har paradoxalt nog varit till nackdel för föreningen. Den ovanligt varma och soliga sommaren ledde till att antalet patienter vid Psoriasisföreningens fem behandlingsanläggningar i Stockholms län minskade drastiskt, enligt Lars Ettarp. I stället för att patientflödet normaliserades i augusti, dröjde det till november.

Föreningen har ingen fast ersättning utan får betalt per patient enligt en fast prislista.

Ett annat skäl till de krympande intäkterna är att det blivit lättare för patienter med svår psoriasis att få systemisk behandling – det vill säga med tabletter eller injektioner. Förr skulle alla först pröva pröva traditionell behandling som salvor, sol och UV-ljus innan läkemedel kunde bli aktuella. Förändringen framgår av Socialstyrelsens första nationella riktlinjer vid psoriasis, som trädde i kraft i mars 2018.

Får mindre ersättning

Men för systemisk behandling – som föreningen också utför  – gäller helt andra ersättningsnivåer.

– Ju mer avancerade behandlingar desto mindre får vi i ersättning. När det gäller systemisk behandling får vi ersättning för det läkarna gör men inte för allt arbete sjuksköterskorna gör. De som står på systemisk behandling ska övervakas hela året men för telefonkontakter eller laboratorieprover får vi inga ersättningar, säger Lars Ettarp.

Lars Ettarp, ordförande i Psoriasisföreningen i Stockholm. Foto: Anette Palmqvist

Ersättningssystemen måste omarbetas från grunden, anser föreningen. Nivåerna har heller inte höjts sedan 2016.

– Det går inte att hålla på som vi tvingats göra inom Vårdval hud, vi är helt utlämnade till regionens godtycke. Kan inte Psoriasisföreningen få sin ekonomi att gå ihop kan ingen annan aktör på området det heller. Vi kör ju fullständigt non-profit, vi tar inte ut några vinster, säger Lars Ettarp.

Träffa politiker

Nästa vecka ska Psoriasisföreningen ha möte med politiker i Region Stockholm. Föreningen har en lista med åtgärder och konkreta förslag.

Enligt Region Stockholms vård- och valfrihetsregionråd, Tobias Nässén (M), har antalet patienter på Psoriasismottagningen minskat med 10 procent mellan 2017 och 2018. Nya läkemedel har bidragit till att förändra patientströmmarna, poängterar han.

Är ni beredda att låta föreningen gå i konkurs?

– Vi arbetar för patienternas bästa. Det råder inga tvivel om att föreningen gör ett bra jobb men om antalet besökare minskar på grund av nya behandlingsformer så är ju det en viktig pusselbit. På mötet är vi beredda att vara konstruktiva och ta upp vilka justeringar som är tänkbara att göra.

Senast Psoriasisföreningens verksamhet var hotad, var 2015. Då ville Stockholms läns landsting sänka ersättningarna inom flera vårdval, bland annat hud. Efter förhandlingar med landstinget kunde verksamheten räddas, se Vårdfokus artiklar.

Förening med dubbelt uppdrag

  • Psoriasisföreningen i Stockholm är både vårdgivare och patientförening.
  • I behandlingsverksamheten jobbar ett 20-tal sjuksköterskor och timanställda hudläkare, undersköterskor och fotvårdare.
  • Vid föreningens fem mottagningar i Stockholms län har cirka 5 000 patienter tagits emot varje år. En del då och då, andra flera gånger i veckan för behandlingar som gör att de kan jobba, plugga och leva ett ganska normalt liv med sin sjukdom.  
  • Från att ha betraktats som enbart en hudsjukdom betonar de nya nationella riktlinjerna att psoriasis är en systemisk inflammatorisk sjukdom med hög samsjuklighet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida