Flyktingvård

Psykiatrin svår att nå för asylsökande

Psykiatrin svår att nå för asylsökande
Under 2015 sökte 163 000 personer asyl i Sverige och många av dem har behov av både fysisk och psykisk vård. Arkivbild: Röda korset

Asylsökande och nyanlända får inte alltid den vård de har rätt till visar en ny utredning från Socialstyrelsen. Särskild svårt är det att nå specialistvården, till exempel psykiatrin.

Förra årets ökning av asylsökande har inneburit flera utmaningar för hälso- och sjukvården. Svårast att hinna med har det varit för primärvård, mödravård, förlossningsvård, barnhälsovård, barnpsykiatri, infektionssjukvård och tandvård.

Det framkommer i Socialstyrelsens rapport ”Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända” som publiceras i dag. Att erbjuda hälsoundersökningar, mödravård och barnhälsovård är några exempel på något som varit svårt för vården att klara av, bland annat på grund av den rådande personalbristen inom primärvården.

Mer akutvård

Även den specialiserade vården har svårt att nå fram till den här gruppen. Asylsökande och nyanlända tenderar att söka mer akut och mindre planerad och specialiserad vård om man jämför med resten av befolkningen. Särskilt psykiatrin verkar vara svårtillgänglig, menar utredaren Viktoria Svensson.

– Rapporten visar att asylsökande inte alltid får den vård de har rätt till. En utmaning är att på längre sikt kunna främja en positiv hälsoutveckling för de nyanlända som får stanna i landet, säger hon i ett pressmeddelande från Socialstyrelsen.

Trots att lagen om vård som inte kan anstå funnits sedan 2014 är det fortfarande svårt för personalen att avgöra vad som kan ingå i det begreppet. Andra vanliga problem är kommunikationssvårigheter, tolkbrist, ökad administration och behov av samverkan mellan olika verksamheter. Utredningen visar även att eftersom fördelningen av asylsökande är olika inom landet är situationen i vården också olika.

För att klara av de fortsatta utmaningarna föreslår Socialstyrelsen:

  • Hälsofrämjande program
  • Utbildningsinsatser för vårdpersonal
  • Nationellt samordnad information
  • Ökad tillgång till tolk och språkstöd

 Mycket bra har gjorts

Det var regeringen som gav Socialstyrelsen uppdraget att göra rapporten och sjukvårdsminister Gabriel Wikström kommenterar resultatet i ett pressmeddelande: 

– Det är viktigt att vi kan säkra att alla får den vård man behöver och har rätt till, oavsett om man är ny i landet eller har bott i Sverige i hela sitt liv. Socialstyrelsens rapport visar på att hälso- och sjukvården har fortsatt stora utmaningar, och att det finns problem som måste hanteras.

Samtidigt betonar Gabriel Wikström att mycket bra görs och att vården i många fall gjort imponerade insatser.

– Genom fortsatt hårt arbete och de extra resurser och stöd som kommer från regeringen har vården också goda förutsättningar att klara av de utmaningar vi ser, avslutar han pressmeddelandet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida