Våld i vården

Psykiatripatient till attack mot sjuksköterskor

Psykiatripatient till attack mot sjuksköterskor
Södra Älvsborgs sjukhus jobbar sedan i våras med en annan metod för att förebygga hot och våld men våldsamma situationer kan ändå inträffa. Till vänster Elena Exner, till höger Julia Walvenius. Foto: Anders Engström

Två sjuksköterskor inom vuxenpsykiatrin på Borås lasarett attackerades i söndags morse av en manlig patient som fick hämtas av polis. Sedan ett halvår jobbar sjukhuset med en ny metod att förebygga aggression.

Borås tidning beskriver händelsen i dramatiska ordalag. En sjuksköterska ska ha blivit sparkad i magen och sedan ha sparkat tillbaka för att freda sig. Patienten ska då ha vänt sin aggression mot en annan sjuksköterska och huggit denna i armen med en spruta.

Patienten var aggressiv och hotfull även mot polisen som hämtade honom.

Julia Walvenius, biträdande verksamhetschef för vuxenpsykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus, tonar dock ner dramatiken.

– Patienten högg inte med sprutan, men i tumultet som uppstod blev den ena sjuksköterskan rispad på armen och den andra väldigt rädd. Saken sköttes föredömligt av alla inblandade inklusive polisen. Efter en halvtimme var allt lugnt igen, säger hon.

Häktad

Patienten kördes till en sluten avdelning i Göteborgstrakten. I onsdags häktades han på sannolika skäl misstänkt för försök till grov misshandel och våld mot tjänsteman.

De två sjuksköterskorna vid psykosavdelningen uppges må under omständigheterna bra. En arbetsskadeanmälan har skrivits, uppföljande samtal har skett och facket har informerats. Sprutan var oanvänd.

– Det kan hända sådant här även om man följer riktlinjer och rutiner men tack och lov är det inte så ofta, säger Julia Walvenius.

Efter att händelsen rapporterades i tidningen har sjuksköterskor som skulle komma på anställningsintervjuer ringt och tackat nej, berättar hon bekymrat.

– Det är så synd för vi ligger långt fram med arbetet att förebygga hot och våld, mycket längre fram än andra medicinska specialiteter som också kan ha patienter som är utåtagerande, och vi har ett genomtänkt arbetssätt som fungerar. Vi har en säkerhetsplan och ser till att all personal går igenom en utbildning för att bemästra sådana här situationer, säger Julia Walvenius.

Lågaffektivt bemötande

Sedan ett halvår tillbaka arbetar hela Södra Älvsborgs sjukhus på ett nytt sätt för att bemöta våld och hot i vården. Det sker genom utbildning i lågaffektivt bemötande enligt den ursprungligen norska så kallade Resimamodellen, berättar Elena Exner, vårdenhetschef på psykosavdelningen och säkerhetsansvarig inom vuxenpsykiatrin.

Modellen går ut på att förebygga våldsamma situationer, skapa en lugn och trygg miljö kring patienterna och en medvetenhet om hur det egna beteendet kan påverka patienten.

– Det kan handla om att respektera patientens revir. För våra patienter som lider av allvarlig psykisk sjukdom och ofta är här mot sin vilja, kan det röra sig om ganska stora revir. Ska de få en injektion till exempel, kan de bli rädda och tro att vi ska förgifta dem. Vi jobbar mycket med att motivera patienterna, att inte tvinga oss på dem och att skapa en relation så att de vågar lita på oss, säger Elena Exner.

Utbildar varandra

Tolv personer ur sjukhusets personal, inte bara från psykiatrin utan även från till exempel akuten och sjukhusets säkerhetsavdelning, har utbildats till instruktörer i metoden. Nu utbildar de sina kolleger.

– Meningen är att alla tillsvidareanställda och långtidsvikarier ska utbildas. Det är en gedigen utbildning på fyra dagar och flera repetitionsutbildningar, säger Elena Exner.

I utbildningen ingår mycket praktiska övningar för att beteendet ska sitta i ryggmärgen.

Modell för lågaffektivt bemötande

  • Resimamodellen står för Resurser i möte med aggression och har sitt ursprung i Bergenmodellen och kallas ibland även Termamodellen.
  • Ett flertal landsting i Sverige har utbildat enligt modellen, bland annat psykiatrin i Stockholm och Värmland.
  • Modellen handlar framför allt om prevention och om att undvika konfrontation. Patienten ska vara delaktig och få tid att förbereda sig till exempel inför en tvångsinjektion. Det kan handla om att få bestämma klockslaget för när den ska ske. Kommunikation är A och O. Metoder finns också för mer upptrappade och våldsamma situationer. Man lär sig även hur en person kan övermannas och hållas fast utan att tillfogas smärta eller skada.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida