Råd via SMS fick unga att sluta röka

Råd via SMS fick unga att sluta röka
Rökavvänjning via SMS kan vara ett sätt att få flera unga att sluta röka. Arkivbild: Mostphotos

Omkring 1 600 universitetsstuderanden deltog i en studie där de fick stöd att sluta röka via SMS. En fjärdedel av dem lyckades sluta med hjälp av programmet.

I Sverige dör ungefär 6 000 varje år i rökrelaterade sjukdomar. Det finns flera olika rökavvänjningsprogram, men det har varit svårt att nå unga människor med dem. Den här studien visar att det kan vara lättare via SMS.

– SMS-baserade metoder har potential att kunna överbrygga barriärer som hindrar bland annat unga personer att söka sig till den traditionella sjukvården. Tidigare studier på SMS-baserade metoder är få och har visat blandat resultat, säger Ulrika Müssener, forskare vid Linköpings universitet och huvudförfattare bakom studien.

Två olika grupper

Till den aktuella forskningsstudien rekryterades 1 590 universitetsstudenter mellan 21 och 30 år. De delades upp i en behandlingsgrupp och en kontrollgrupp. Via Metoden Nexit (Nikotin exit) fick behandlingsgruppen råd och stöd via SMS.

Programmet består av en till fyra veckors motiverande förberedelser, därefter påbörjas det tolv veckor långa programmet. Efter fyra månader hade var fjärde person, eller 25 procent, slutat röka. Resultatet jämfördes med kontrollgruppen där cirka 14 procent slutade.

Det är ett resultat som motsvarar andra typer av stöd för att sluta röka.

– Det här är en tekniskt enkel behandlingsmetod som är minst lika effektiv som tidigare studier där interventionen varit betydligt mer avancerad. Det gör den till en kostnadseffektiv metod som har potential att nå ut till större delar av befolkningen än som nås av den traditionella sjukvården, säger Ulrika Müssener.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida