Region Gävleborg söker sjuksköterskor utomlands

Region Gävleborg söker sjuksköterskor utomlands
Region Gävleborg har valt att bredda sitt sökområde för att få tag på sjuksköterskor. Tanken är att bättre löner och mer ansvar ska locka.

Personalbristen i Sverige gör att man nu riktar blickarna mot andra sidan Östersjön. Lockbetet: bättre lön och mer ansvar.

Trots att det bara handlar om tre tjänster, vid avdelningarna geriatrik, infektion samt njur- och hematologi, väljer regionen att gå ut brett. Givetvis söker man personal i närområdet, men nu finns även annonser i bland annat svenskspråkiga Helsingfors-tidningen Hufvudstadsbladet.

– De läser svenska så vi tänker att de är svensktalande, och sen har de i sin utbildning en väldigt snarlik – om inte bättre – omvårdnadsutbildning än vad vi har, säger Therese Hansson, vårdenhetschef på geriatrikavdelningen, till Arbetarbladet.

Bättre villkor än i Finland

Hon tror och hoppas att antalet sökande nu blir betydligt fler än om man bara hade annonserat i Sverige. Lockbetet är paradoxalt nog de villkor som har fått många svenska sjuksköterskor att vända landstingen ryggen.

– Vi ligger lite bättre lönemässigt än vad man gör i Finland, och sen kanske man är sugen på att testa något nytt. Man har lite större ansvar som sjuksköterska i Sverige än vad man har i Finland, säger Therese Hansson.

För att få arbeta i Sverige måste de först ansöka om svensk sjuksköterskelegitimation.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida