Hyrsjuksköterskor

”Region Skåne har gjort sig beroende av bemanningsbolag”

”Region Skåne har gjort sig beroende av bemanningsbolag”
Mats Runsten, ordförande i Vårdförbundet Skåne, är kritisk till Region Skånes personalpolitik, som han menar har skapat ett beroende av bemanningsbolag.

I Region Skåne har kostnaderna för hyrpersonal ökat lavinartat. Dålig personalpolitik är orsaken enligt Vårdförbundet, som befarar att kostnaderna kommer fortsätta öka i snabb takt.

Vårdfokus berättade tidigare i dag att kostnaderna för hyrsjuksköterskor skenar i hela Sverige. Allra värst är läget i Skåne.

Under perioden januari till november 2015 spenderade Region Skåne totatalt 308,3 miljoner kronor på hyrläkare och hyrsjuksköterskor. Det är en ökning med 87,8 miljoner kronor jämfört med hela 2014.

Allra störst förändring har skett på sjuksköterskesidan. Fram till i november förra året hade inhyrningen stigit till totalt 93,8 miljoner kronor. Det motsvarar en ökning med 118 procent jämfört med hela 2014.

I väntan på genomslag

Samtidigt har regionen beslutat att vara oberoende av inhyrda sjuksköterskor under 2016, och läkare 2018. Ett högt uppsatt mål som i nuläget ser ut att bli svårt att uppnå.

– Vi har den ambitionen, och det har fattats ett antal beslut i politiken som ska kunna underlätta framtida rekrytering. I avvaktan på att det ska få genomslag så befinner vi oss i den här situationen. Under tiden måste vi ha personal som kan ge en god vård, säger Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Flera politiska beslut

Här är några av de åtgärder och beslut som tagits för att Region Skåne ska bli en mer attraktiv arbetsgivare och på så sätt minska sitt behov av bemanningsföretag:

  • Breddad rekrytering genom anställning av utlandsutbildade.
  • Fortsatt satsning på ST-anställningar inom bristområden.
  • Utbildningsanställningar och utbildningsförmåner vid specialistutbildning för sjuksköterskor.
  • Krav på utökad grund- och specialistutbildning för sjuksköterskor.
  • Nya arbetssätt. Använda kompetensen rätt, vem gör vad i vården? Översyn av vårdadministration.
  • Lönestrukturer som främjar kompetenstillväxt och som stimulerar kompetensen att stanna i Region Skåne.

Ser ingen ljusning

Mats Runsten, ordförande i Vårdförbundet Skåne, ser flera av regionens förslag som rena pappersprodukter. Han förutspår att kostnaderna för bemanningsbolag kommer att öka med ytterligare 30-40 miljoner kronor under 2016.

– Rekryteringsläget har inte förbättrats. På vissa håll finns det eventuellt något fler sökande, men många av dem är inte kvalificerade för tjänsterna. På pappret ser det ut som en ljusning, men verkligheten visar något annat, säger Mats Runsten.

Skjuter sig själva i foten

Han menar att det är personalpolitiken som gjort regionen beroende av bemanningsföretag. Problemet hör delvis ihop med att en stor mängd arbetsplatsnära arbetstidsavtal sades upp 2011 och 2012. De har inte ersatts med något nytt som lockar personal.

– Nu sitter vi förvisso i förhandlingar med regionen. Men det är ju inte så att de hoppar jämfota över våra yrkanden. Snarare försöker de decimera det vi föreslår och komma undan billigt. Vilket är detsamma som att skjuta sig själv i foten, säger Mats Runsten.

Hälsosamma arbetstider

Han ger inte mycket för att bland annat Skånes universitetssjukhus infört glesare helgtjänstgöring – två av fem helger – samt högre tillägg för arbete på obekväm arbetstid.

– Det gör inte arbetsplatsen attraktivare. Du får inte bättre villkor i grunden, utan kompenseras snarast för en dålig arbetsmiljö. Det våra medlemmar vill ha är hälsosamma arbetstider och en god utveckling av grundlönen.

Måste konkurrera om arbetsmiljö

Mats Runsten menar att den utveckling som nu sker på många håll i landet, där användandet av bemanningsbolag ökar lavinartat, beror på att landsting och regioner inte insett att det finns attraktivare alternativ på arbetsmarknaden. Som hyrsjuksköterska har du i många fall högre lön, bättre arbetstider och en stor frihet att välja var du vill jobba.

– Nu måste man på allvar börja konkurrera med bemanningsbolagen. Redan i dag dräneras den offentliga vården på kompentens. Men vad händer i framtiden, om majoriteten av de nyutbildade börjar jobba på bemanningsbolag direkt? Då ser det riktigt mörkt ut, säger Mats Runsten.

Sätter hopp till fattade beslut

Hans kritik är svavelosande. Men hälso- och sjukvårdsdirektören Ingrid Bengtsson-Rijavec försöker ta läget med ro:

– Alla de åtgärder som vidtagits och beslutats samt det arbete som vi bedriver kring våra värderingar tror vi ska vara till stor hjälp i vårt arbete med att minska användningen av bemanningsbolag, säger hon.

Kostnader för hyrsjuksköterskor

Region Jönköpings län
2014: 0,8 mkr
2015: 3,3 mkr
+2,5 mkr (312 procent)

Landstinget Blekinge
2014: 1,4 mkr
2015: 5,5 mkr
+4,1 mkr (293 procent)

Landstinget i Värmland
2014: 6,6 mkr
2015: 16,5 mkr
+9,9 mkr (150 procent)

Region Skåne
2014: 42,9 mkr
2015: 93,8 mkr (jan-nov)
+50,9 mkr (118 procent)

Region Kronoberg
2014: 5,3 mkr
2015: 12,8 mkr
+7,5 mkr (141 procent)

Norrbottens läns landsting
2014: 21,2 mkr
2015: 36,3 mkr
+15,1 mkr (71 procent)

Landstinget i Uppsala län
2014: 21 mkr
2015: 33 mkr
+12 mkr (57 procent)

Landstinget Västmanland
2014: 22,6 mkr
2015: 35,2 mkr
+12,6 mkr (56 procent)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2014: 31,7 mkr
2015: 43,4 mkr
+11,7 mkr (37 procent)

Landstinget Dalarna
2014: 16,7 mkr
2015: 22 mkr
+5,3 mkr (32 procent)

Karolinska Universitetssjukhuset
2014: 156,7 mkr
2015: 110 mkr
-46,7 mkr (-30 procent)

Totalkostnad för de elva regioner/landsting och sjukhus Vårdfokus tittat på
2014: 326,9 mkr
2015: 411,8 mkr
+84,9 mkr (26 procent)

Exklusive Karolinska Universitetssjukhuset
2014: 170,2 mkr
2015: 301,8 mkr
+131,6 mkr (77 procent)

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida