Regionen tvingades backa

Barnintensiven i Lund är räddad. Efter en lång och infekterad strid får specialistsjuksköterskorna ha kvar sin poänglönemodell.

3 april 2013

Linda Hansson, en av specialistsjuksköterskorna som Vårdfokus träffar direkt efter uppgörelsen, säger bestämt att hon blir kvar.?

— Jag känner mig rätt övertygad om att samtliga tycker om det här jobbet och vill stanna. Så tror jag det blir också, även om någon nog lämnar avdelningen, kommenterar Linda Hansson, som också är teamledare.

Helena Pettersson, på plats med sin hjärtsjuka son Arvid, berättar att hon har varit mycket orolig. Var skulle deras son få vård, om Sveriges andra riksenhet för barnhjärtkirurgi skulle ha tvingats stänga? Göteborg skulle knappast kunna ta emot alla barn i Sverige. Kanske hade de tvingats utomlands.

Konflikten, som nästan har pågått ett helt år, fick ett slut den 22 mars. Då backade Region Skåne från sitt beslut att skrota den så kallade poängmodellen, som innebär extra tid eller pengar för den som arbetar på obekväma tider som är svåra att bemanna.

Av de 45 sjuksköterskorna på biva i Lund hade 33 sagt upp sig när de inte fick behålla poängmodellen.

Uppgörelsen med Vårdförbundet gäller inte bara biva. Alla de fyra intensivvårdsavdelningarna vid Skånes universitetssjukhus som har haft poänglöneavtal får nu samma typ av avtal som barnintensiven hade tidigare. Även nyanställda går in på samma avtal.

— Det känns extremt bra att få gå ut med den här nyheten till våra medlemmar. Inte minst till alla de oroliga föräldrar och barn som är beroende av att biva fungerar, säger Joakim Arnsberger, Vårdförbundets förhandlare.

Trots alla påtryckningar har de 33 hållit fast vid sina uppsägningar. Flera av dem har tredubbla specialistutbildningar — anestesi, barn och intensivvård.

I stridens hetta hamnade deras löneläge i fokus. Inte minst när Lars Goedecke (MP), ledamot för den styrande majoriteten i regionfullmäktige, filmades när han hävdade att sjuksköterskorna tjänar uppåt 80 000 kronor per månad. Efter det tvingades han ta time out från politiken på obestämd tid.

På Region Skånes hemsida offentliggjorde personaldirektören biva-sjuksköterskornas genomsnittslöner, som visade sig vara 35 000 i månaden, inklusive ob.

Oppositionspolitikern Eric Hammarbro (S), ersättare i vård- och omsorgsnämnden i Lund, skrev på Facebook att sjuksköterskor grovt överskattar sin roll i samhället. Han avgick efter det. Inom regionen gick direktiv ut om att inte anställa dem som sagt upp sig.

All turbulens gjorde att pressen på sjuksköterskorna blev stor. Men de blev starkare ju större motstånd de mötte, förklarar specialistsjuksköterskan Gunilla Garbov, förtroendevald på arbetsplatsen som satt med i förhandlingarna med arbetsgivaren in i det sista.

— Det är bara så fantastiskt skönt att det är över nu. Stödet vi fått i medierna och i olika sociala forum på nätet har stärkt oss.

Framför allt tycker hon att Vårdförbundet visat fram sin allra starkaste sida. Sjuksköterskorna på avdelningen har känt att deras sak har tagits på allvar och att förbundets representanter i Skåne lyssnat på och stridit för sina medlemmar på Lunds intensivvårdsavdelningar.?

Vad säger då sjukhuschefen Jan Eriksson, hade hela konflikten kunnat undvikas?

— Det är lätt att vara efterklok. Det här är tekniskt mycket komplicerade avtal och ibland finner man inte varandra trots långa diskussioner. Nu har båda parter bjudit till så att vi har fått ett gemensamt avtal. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida