hyrsjuksköterskor

Rekordhöga hyrkostnader för 2018

Rekordhöga hyrkostnader för 2018
På tre år har sjuksköterskornas andel av den totala hyrkostnaden ökat betydligt. Men det är fortfarande läkarna som kostar mest. Källa: SKL

Målet var att bli oberoende av inhyrd personal — men när Sveriges kommuner och landsting nu redovisar siffrorna för 2018 visar det sig att hyrkostnaderna istället blev rekordhöga. Kostnaden för sjuksköterskor ökar mest. 

Under 2018 var den totala kostnaden för inhyrd personal drygt 5,4 miljarder. En ökning med 4,4 procent jämfört med året innan. Ändå menar SKL, Sveriges kommuner och landsting, att utvecklingen går åt rätt håll och att ökningstakten är den lägsta på länge.

Sedan 2011 har hyrkostnaderna mer än fördubblats. Bild: SKL

– Vi ser många goda exempel på framgångsrikt arbete. Men det är en bit kvar att nå målet att bli oberoende av inhyrd personal i vården, säger Fredrik Lennartsson, chef för Vård och omsorg på SKL.

Det är framför allt kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor som ökar och tar en allt större del av den totala hyrkostnaden inom hälso- och sjukvården.

Stor ökning av inhyrda på sjukhusen

Kostnaden för inhyrda sjuksköterskor ökade med 20 procent under förra året. Sett enbart till sjukhusvården var siffran ännu högre: 35 procent.

– Att andelen inhyrda sjuksköterskor stiger är naturligtvis oroande, säger Fredrik Lennartsson.

I hälften av regionerna har den totala hyrkostnaden minskat något, medan den har ökat i hälften. Största ökningen har skett i Uppsala, Östergötland, Kalmar och Stockholm.

I förhållande till den totala personalkostnaden är hyrkostnaderna lägst i Skåne, Östergötland, Stockholm och Västra Götaland på omkring två procent.

Högst andel i Västernorrland

Högst är andelen i Västernorrland där hyrkostnaden är omkring 13 procent av personalkostnaden. Här är det framför allt kostnaderna för inhyrda läkare som har ökat. Men det är inte ekonomin som är den viktigaste anledningen till att regionen nu säger att de måste ta ett omtag i arbetet med att få ner hyrkostnaderna.

– Det här är en fråga om patientsäkerhet och arbetsmiljö mer än vad det är en ekonomisk fråga. Kontinuitet i bemanningen ger tryggare vård för invånarna och stabilare arbetsplatser för våra anställda, säger Anna-Lena Lundberg, primärvårdsdirektör i Region Väsgternorrland, i ett pressmeddelande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida