Rekryterar sjuksköterskor i förväg för att undvika sommarens misstag

Att inte i god tid se till att man har tillräckligt med sjuksköterskor under de mest intensiva semesterperioderna kan stå sig dyrt. Det fick Blekingelandstinget erfara den gångna sommaren.

13 december 2011

Enligt Sydöstran fattade landstingsstyrelsen i går ett beslut om att förtidsrekrytera sjuksköterskor inför våren och sommaren. Allt för att undvika den kaotiska situation som uppstod i somras då man plötsligt stod utan personal som kunde täcka upp under semesterperioden.

Kostnaderna för att kunna bemanna en del av de vakanta arbetspassen fördubblades eftersom man tvingades anlita bemanningsföretag, betala för beordrad övertid, och för att sjuksköterskor skulle avbryta sina ledigheter.

I mitten av januari, då nästa kull färdiga sjuksköterskor går ut från högskolan, tänker landstinget rekrytera minst 20 till 25 sjuksköterskor som kan täcka upp under sommaren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida