Arbetsmiljö

Risk för stickskador – facket kritiskt mot långsam utredning

Risk för stickskador – facket kritiskt mot långsam utredning
Sprutor som är avsedda att användas på människor och som kan komma i kontakt med kroppsvätskor ska vara försedda med stickskydd enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Foto: TT/Johan Nilsson.

Redan i juni fick Arbetsmiljöverket besked om att Region Skåne använde vaccinsprutor utan stickskydd. Först nu säger arbetsgivaren att de har beställt nya sprutor. Huvudskyddsombudet Denis Selan är kritisk till den långsamma handläggningen.

I våras köpte Region Skåne in en speciell sorts spruta som gör det möjligt att dra upp en extra dos av Pfizer-Biontechs covidvaccin ur varje ampull. Sprutan har en integrerad kanyl vilket ger en låg dödvolym. Men specialsprutorna saknar stickskydd, vilket Vårdförbundet i Skåne reagerat på.

I ett pressmeddelande varnade de för att sprutorna ökar risken för stickskador hos personalen som redan har en stressig arbetsmiljö.

Den 18 juni genomförde därför Arbetsmiljöverket på eget initiativ en digital inspektion tillsammans med företrädare från Vårdförbundet och arbetsgivaren Region Skåne. Denis Selan, huvudskyddsombud i Skåne, var med på mötet.

– Vi framförde att vi är oroliga för att medarbetarnas säkerhet äventyras för att få ut vaccinet så fort som möjligt. Det ska inte behöva vara så. Vi vet till exempel att andra regioner fått ut sju doser vaccin med sprutor som har stickskydd, säger Denis Selan.

Porträtt på Denis Selan, huvudskyddsombud i region Skåne
Denis Selan är huvudskyddsombud i Region Skåne och verksam inom primärvården. Foto: Privat

Han har förståelse för att det är viktigt att vaccinet kommer ut så fort som möjligt, men det ska inte inte ske på bekostnad av medlemmarnas säkerhet.

– Det går att göra annorlunda. Dessutom är det nu ingen brist på vaccin enligt Folkhälsomyndigheten, vilket var arbetsgivarens argument från början. Jag har hört från flera som vaccinerar här i Skåne att de har tomma tider, säger Denis Selan.

Arbetsgivaren kan göra undantag

Region Skåne å sin sida menade att man har försökt att beställa kanyler med stickskydd, men att de inte gått att få tag på. Arbetsmiljöverket gick tidigare i år ut med att regioner kan få göra undantag när det gäller lagen om stickskydd på alla kanyler i samband med covidvaccinationerna – men bara under särskilda omständigheter. Regionerna är bland annat skyldiga att redovisa hur de har gjort sina beställningar. Läs mer här.

Efter inspektionen i Skåne fick regionen därför i uppgift att visa hur upphandlingen av sprutorna gått till och vilka extra skyddsåtgärder som vidtagits för att förebygga stickskador hos vaccinatörerna.

Jan Lundin, förhandlingschef inom Region Skåne, bekräftar för Vårdfokus att det inte fanns några andra sprutor som kunde dra upp sju doser när de skulle göra beställningen i våras.

Hur tänker ni kring risken för att sjuksköterskor skadar sig på sprutor som saknar sticksskydd?

– Jag tycker att det är bra att frågan lyfts. Men som läget är med en pågående pandemi kan vi inte göra något annat. Vi måste få ut varenda droppe vaccin för att rädda liv.

Porträtt på Jan Lundin,
Jan Lundin representerade Region Skåne vid Arbetsmiljöverkets inspektion . Foto: Bengt Glemark.

Kommer ni fortsätta att dra sju doser av Pfizer-Biontechs covidvaccin?

– Absolut! Det är brist på vaccin över hela världen och vi har ett ansvar att ta hand om de doser vi fått. Nu har vi lyckats beställa andra sprutor med stickskydd, men de kommer inte förrän om ett tag så under tiden fortsätter vi med de här sprutorna vi har.

Vad gör ni för att säkerställa säkerheten för de som vaccinerar?

 – Vi har gjort det vi kan för att säkra arbetsmiljön, men ansvaret för medarbetarnas arbetsmiljö ligger hos de privata vårdbolagen som sköter all covidvaccinering i Skåne nu.

Den 6 september lämnade Region Skåne de sista handlingarna till Arbetsmiljöverket efter att fått uppskov. Det lär dröja ytterligare ett par veckor innan beslutet kommer, meddelar myndigheten i ett mejl.

Denis Selan är besviken över det långsamma förfarandet.

– Det gäller både Region Skåne och Arbetsmiljöverket. Det är ju nästan så man undrar om de medvetet dragit ut på processen för att problemet ska lösa sig av sig själv.

Arbetsmiljöverket har avböjt att kommentera inspektionen innan beslutet är klart.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida