Rond i samtalsrum i stället för på salen

Rond i samtalsrum i stället för på salen
Hela teamet sitter tillsammans med patienten i ett rum med dataskärmar med röntgenbilder, provsvar och journal. Modellen har utvecklats av Martin Rejler, överläkare vid Höglandssjukhuset i Eksjö.

På Höglandssjukhuset i Eksjö har man arbetat fram ett nytt sätt att genomföra de dagliga ronderna. Patienterna kommer till ett samtalsrum och får bättre möjlighet att prata ostört med hela vårdteamet.

– Vi sjuksköterskor tycker det här är jättebra, patienterna vågar prata mer när de vet att det finns tid och att det inte är andra patienter som kan höra, berättar Annica Mathson Berg, sjuksköterska på medicinavdelning A.

Dålig sekretess

Ronden har länge varit en närmast helig ritual där läkaren går från patient till patient med resten av personalen i släptåg. Patienten i sängen bredvid hör allt som sägs och den sängliggande patienten känner sig ofta i underläge.

Måste det se ut på det här sättet? Nej, det tyckte inte överläkare Martin Rejler vid Höglandssjukhuset i Eksjö och startade ett försök med en ny rondmodell vid en av medicinklinikens avdelningar.

Det går ut på att patienten kommer till ett samtalsrum där hela vårdteamet finns samlat. Man sitter tillsammans och har en dialog. Vården blir mer jämlik, patient och vårdpersonal kan ställa angelägna frågor och ge flera svar. Sekretessen ökar och det ger även patienterna mer makt och inflytande.

Vågar prata mer

– Patienterna känner att de hamnar mer i centrum och att de verkligen blir tagna på allvar, säger Annica Mathson Berg.

Hon berättar att personalen får mer information från patienterna när de kan prata ostört och vet att ingen annan patient kan lyssna. Det kommer fram problem som de kanske inte skulle vilja ta upp när de ligger på salen.

Mindre stress

Men tar det inte mycket mera tid?

– Vi ägnar den tid åt varje patient som han eller hon behöver, det får ta den tid det tar. Samtidigt sparar vi också tid eftersom vi kan göra allt färdigt på en gång med remisser och annat.

Hur gör ni med de patienter som inte kan gå upp?

– De får naturligtvis besök vid sängen i stället, men alla som kan gå uppe får möta läkaren och vårdteamet i samtalsrummet.

Modellen har nu börjat införas på samtliga sex medicinavdelningar på Höglandssjukhuset i Eksjö.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida