personcentrerad vård

Så kan trygga avdelningar förebygga hot och våld

Så kan trygga avdelningar förebygga hot och våld
Forskaren Veikko Pelto-Piri framför Hoppets träd. Alla patienter som skrivs ut lämnar ett meddelande som ska ge hopp till patienter och personal. Foto: Elin Abelson, Region Örebro.

Sjuksköterskor och skötare som arbetar inom psykiatrin är några av de mest utsatt yrkesgrupperna för hot och våld på arbetsplatsen. Det nya programmet Safewards kan göra miljön inom heldygnsvården säkrare.

Safewards är ett brittiskt program som används internationellt för att minska hot och våldshändelser inom psykiatrin.

– Det har hittills prövats på två avdelningar vid Sahlgrenska och Östra sjukhuset i Göteborg och har visat sig fungera väldigt bra. Tvångsåtgärderna har minskat med 75 procent och samtidigt har sjukskrivningarna bland personalen minskat med 25 procent, säger Veikko Pelto-Piri som är forskare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum i Örebro.

Testas på flera avdelningar

Han har fått 3,6 miljoner från Afa försäkring för att införa och utvärdera Safewards. Tanken är att översätta och anpassa det till svenska förhållanden. Det ska nu testas och utvärderas på flera avdelningar i Örebro, Göteborg och Stockholm.

Veikko Pelto-Piri har i en tidigare studie undersökt hur vanligt det är med hot och våld bland personal på tio psykiatriska kliniker i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

  • 83 procent av personalen hade upplevt hot eller våld någon gång i sitt yrkesliv.
  • 47 procent hade upplevt det under det senaste halvåret.

– Det är väldigt angeläget att hitta en metod som kan minska hot och våld inom psykiatrin. Vi tror att det här programmet kan påverka de siffrorna ganska ordentligt, säger Veikko Pelto-Piri.

Läs också: Tre gånger så vanligt med hot och våld inom slutenpsykiatrin

Nära personcentrerad vård

Målet är att få en trygg miljö som förebygger våldshändelser och åtgärderna handlar om att skapa tillit mellan personal och patienter. Safewards bygger på att man skapar en avdelning som gör att patienterna känner sig delaktiga. Det ligger nära personcentrerad vård, framhåller Veikko Pelto-Piri.

– Programmet är uppbyggt kring tio omvårdnadsinterventioner för att skapa trygghet. Det handlar om att vi ska få så få frustrerade och aggressiva patienter som möjligt.

Personalens beteende

En av interventionerna kallas för deeskalering och påminner om lågaffektivt bemötande. Det bygger på forskning där man sett vilka beteenden hos personalen som hjälper patienterna att lugna ner sig.

Här kan du läsa mer om Safewards.

Forskningsprojektet och införandet av programmet kommer att ta ungefär två år och tanken är att det ska få nationellt genomslag.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida