nationella riktlinjer

Så ska astma och kol tas om hand i primärvården

Så ska astma och kol tas om hand i primärvården
I riktlinjerna betonas liksom tidigare att spirometri är viktigt för att diagnostisera astma och kol korrekt. Arkivbild: Gettyimages

Efter en översyn av de nationella riktlinjerna för vård vid astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom har Socialstyrelsen valt att uppdatera några av rekommendationerna. Bland annat förespråkas ett personcentrerat förhållningssätt.

Första gången socialstyrelsen gav ut nationella riktlinjer för astma och kol var 2015. Under 2017 gjordes en översyn av dem, vilket nu resulterat i ett fåtal uppdaterade rekommendationer.

I Läkartidningen finns en artikel som tar upp de viktigaste förändringarna för dem som arbetar på en astma/kol-mottagning i primärvården:

  • Personcentrerad vård bör tillämpas eftersom det understryker personens eget behov av delaktighet i teamet.
  • Det är viktigt att verksamheterna har rutiner för att erbjuda patient- eller föräldrautbildning utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.
  • Alla som röker bör erbjudas professionellt stöd att sluta.
  • Fysisk aktivitet och träning är högt prioriterat och bör erbjudas alla patienter med kol.
  • Mätning av den fysiska kapaciteten med sex minuters gångtest bör prioriteras för personer med kol och misstänkt eller verifierad nedsatt fysisk kapacitet.
  • Uppföljande besök för personer med astma eller kol är viktiga för god sjukdomskontroll. Särskilt viktigt är uppföljning efter en period av försämring eller bristande sjukdomskontroll.
  • Förutom att en sjuksköterska med specialistkunskaper om astma/kol och en patientansvarig läkare bör ingå i det professionella behandlingsteamet bör även en fysioterapeut ingå.

Artikeln i Läkartidningen har skrivits av docenterna Inger Kull och Björn Ställberg på uppdrag av representanter från Astma-, allergi- och kolsjuksköterskeföreningen, Asta, Nätverket för astma-, allergi- och kol-intresserade allmänläkare, Naaka, samt Fysioterapeuterna. Samtliga har varit med och tagit fram de nationella riktlinjerna för astma och kol.

Socialstyrelsen har även gjort en video om riktlinerna som du kan se nedan.

Innehållet i det här blocket kan inte visas

Du har valt att inte acceptera cookies på vårdfokus.se, därför kan inte detta innehåll visas.

Ändra mina inställningar för cookies

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida