Tema sömn och omvårdnad

Allt fler får sömnhormonet melatonin

Allt fler får sömnhormonet melatonin
Melatonin produceras i tallkottkörteln. Utsöndringen styrs av ljus och mörker. När receptorer på näthinnan känner av att det blivit ljust stoppas produktionen. Illustration: TT Nyhetsbyrån

Sömnhormonet skrivs ut allt mer, även till unga fast det inte är godkänt. Inom några år väntas ett nytt läkemedel börja säljas. Det bygger också på ett kroppseget ämne och verkar inte vara beroendeframkallande.

Kurvan för förskrivning av melatonin har ökat med drygt 40 procent på bara ett år. Samtidigt har den höga förskrivningen av andra sömnmedel och lugnande dämpats en aning.?

Melatonin skrivs ofta ut vid sömnproblem kopplade till adhd.

?— Det kan vara en förklaring till ökningen. Det är vanligt med svårigheter med sömnreglering för dem som har adhd. Dessutom ökar även andra läkemedel för adhd, säger Peter Salmi, utredare inom psykiatri på Socialstyrelsen.?

Krävs inte licens

En annan anledning är att det sedan 2016 inte längre krävs licens för att skriva ut läkemedlet. Ytterligare en orsak kan vara att melatonin inte är beroendeframkallande.??

Läs Vårdfokus tema om sömn och omvårdnad här.

År 2016 skrevs melatonin ut till ca 79 500 personer i Sverige.

Jan Hedner, professor och över­läkare på Sahlgrenska universitetssjukhusets sömnklinik skriver ut en hel del melatonin. Han kallar hormonet för nattens drottning, då det är full fart på utsöndringen från tallkottkörteln nattetid och ingen alls dagtid.?

Kan hjälpa äldre

— Melatonin är kroppseget och kan fungera särskilt bra när patienten tappat kontrollen över dygnsrytmen. Det fungerar som sömnmedel men är inte lika effektivt som konventionella sömntabletter. Dessa medel har däremot ofta andra negativa effekter.?

Zolpidem och zopiklon hör till de sistnämnda. De hjälper patienten att sova, men kan ha vanebildande egenskaper och ironiskt nog stör de viktiga biologiska funktioner under sömnen, vilket kan orsaka minnesstörningar och inpräglingsstörningar.??

Melatonin förväntas kunna hjälpa framför allt äldre, eftersom tallkottkörteln blir förkalkad med åren och producerar mindre sömnhormon. Även vuxna och unga som somnar för sent på natten kan bli hjälpta. Läke­medlet är inte godkänt för unga eller barn, men skrivs ut utanför indikation, vilket lägger ett betydligt större ansvar på den ordinerande läkaren.?

Studier av långtidseffekter av sömnhormonet saknas och det finns en diskussion om ifall det skulle kunna påverka könsutveckling och reproduktion.?

Lovande studier

I USA har ett nytt sömnläkemedel börjat säljas, som bygger på blockering av ett kropps­eget protein, orexinhämmare. Det fungerar på ett helt annat sätt än andra sömnläkemedel. I stället för att påverka det centrala nervsystemet till att sova, så hämmas proteinet orexin som annars håller oss vakna. På så vis fungerar det, liksom melatonin, på ett naturligare sätt än bensodiazepinderivaten.

?— Det är lovande. De studier vi genomfört i Göteborg med orexinhämmare på patienter med insomni har varit mycket positiva.?

Fler studier behövs innan läkemedlet kan godkännas i Europa.

Produceras i tallkottkörteln

  • Hormonet melatonin produceras i tallkottkörteln, stor som ett risgryn. Melatonin reglerar sömn och vakenhet.?
  • Utsöndringen styrs av ljus och mörker. Melatonin börjar utsöndras på kvällen och nivån är som högst på natten.?
  • När receptorer på näthinnan i ögonen känner av att det blivit ljust, stoppas produktionen. Då börjar vi piggna till.?

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida