Nattarbete

Sämre nattvillkor i Uppsala

Sämre nattvillkor i Uppsala
I höst blir det mindre tid för återhämtning vid nattarbete - trots att både arbetsgivare och fack vill få till det. Foto: Colourbox

Lokala lösningar som ger sjuksköterskor kortare arbetstid och mer ersättning vid nattarbete på Akademiska sjukhuset i Uppsala slutar gälla efter sommaren - utan att det finns några nya bättre villkor.

Eftersom Vårdförbundet och landstinget kört fast i samtalen om nya nattvillkor och inte lyckas komma överens träder de Allmänna bestämmelserna i kraft, som inte ger någon arbetstidsförkortning vid rotation.

De sjuksköterskor som drabbas värst av försämringarna är de som jobbar dygnets alla timmar, exempelvis inom akut- och intensivvården.

Skyller på varandra

Vårdförbundet och Akademiska sjukhuset har samarbetat under nästan ett år för att hitta nya avtalslösningar som kan ge sjuksköterskor mer vila och återhämtning. Men något har gått snett och just nu skyller parterna på varandra.

Striden står framför allt om ett förslag som arbetsgivarsidan kommit med som innebär att sjuksköterskor kan välja att inte schemalägga all sin arbetstid för att kunna göra inhopp under schemaperioden och täcka upp vid korttidsfrånvaro. Kompensationen för detta är kortare arbetstid, men ingen ekonomisk ersättning.

Säger nej

Förslaget har fått Vårdförbundet att se rött. Björn Eriksson, styrelseledamot i avdelning Uppsala, tycker att upplägget är oacceptabelt och jämför med den tid då sjuksköterskor förväntades vara livegna, ogifta och bodde på vårdavdelningarna.

Lena Hadad, HR-direktör på akademiska sjukhuset, tycker att Vårdförbundet har missförstått förslaget trots att det bygger på det partsgemensamma arbetet. Hon anser att landstinget tillmötesgått flera av fackets krav när det gäller arbetstidsförkortning och fokus på hälsosamma arbetstider och återhämtning.

– Det handlar om en möjlighet att enas om att ta ett extrapass eller två under en schemaperiod, som man kommer överens om tillsammans på avdelningen, säger hon.

Kommer inte överens

Björn Eriksson känner inte igen Lena Hadads tolkning av deras samarbete.

– Arbetsgivaren hävdar att vi i det partsgemensamma arbetet har tyckt att detta varit bra. Vi vet inte vad de har för sig, kanske ser de en möjlighet att spara pengar, säger han.

2014 sade Vårdförbundet upp nuvarande lokala arbetstidsmodeller i hopp om att kunna förhandla fram nya bättre. Nu vill facket att de gamla avtalen ska fortsätta att gälla tills vidare eftersom det inte gått att komma överens om nya. Men det har landstinget sagt nej till, vilket innebär att de träder ur kraft den 15 september och sjuksköterskorna på akademiska får ännu tuffare arbetsvillkor.

Centralt avtal behövs

Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg tycker att konflikten i Uppsala är ett tydligt exempel på att det måste till nya centrala regleringar för vila och återhämtning vid nattarbete.

– Det blir lätt bittra reaktioner när man sitter i den här typen av förhandlingar och inte hittar någon lösning, som kan smitta av sig på all samverkan. Ett bra centralt nattavtal skulle underlätta för parterna, säger hon.

Vila och återhämtning

Just nu pågår ett långsiktigt samarbete mellan Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Vårdförbundet för att få fram ett centralt nattavtal, som enligt planen ska vara helt klart i november nästa år.

Vårdförbundet vill att vila och återhämtning ska ingå i nattarbetstiden och att varje arbetad timma på natten ska räknas som 1,4 arbetade timmar. Vad SKL vill är fortfarande oklart.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida