Samtal med regeringen om specialistutbildningarna är i gång

I går träffades Vårdförbundet och representanter för regeringen för ett första samtal om specialistutbildningarna för sjuksköterskor.

Nu är diskussionen om specialistutbildningarna igång. I går träffade Ulla Falk, ombudsman på Vårdförbundet, och Svensk sjuksköterskeförening representanter för Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet. Det som diskuterades var Högskoleverkets rapport Sjuksköterskors specialistutbildning Vilket slags examen och Socialdepartementets betänkande Kompetens och ansvar. 

Ulla Falk är hoppfull inför fortsättningen.

– Vi hade bra diskussioner i en positiv anda. Vi är överens om att det är en komplex fråga och vi hoppas på fortsatta diskussioner, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida