Psykiatri

Samtliga psykakuter i Uppsala och Örebro kritiseras

Inspektionen för vård och omsorg kräver att samtliga psykiatriska akutmottagningar i Uppsala-Örebro-regionen vidtar åtgärder för att öka patientsäkerheten.

I fjol genomförde Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, en tillsyn av samtliga åtta psykiatriska akutmottagningar med heldygnsverksamhet i Uppsala-Örebro-regionen.

Bland annat upptäckte myndigheten att kunskapsnivån hos personalen som möter patienten i telefonrådgivningen och på akutmottagningen varierar mellan och inom mottagningarna.

Olika bedömningar

Dessutom finns det olika uppfattningar kring vem som ska göra en första bedömning av patienten. Ibland görs den av en skötare. I andra fall bedöms alla patienter av läkare efter att ankomstsamtalet genomförts.

–Det får inte vara olika bedömningar och hantering utifrån vem som möter patienten. Den första bedömningen kan vara avgörande för fortsatt vård och behandling, säger Ivoinspektören Håkan Hult.

Andra brister som upptäcktes var att dokumentationen vid rådgivnings- och ankomstsamtal varierar mellan och inom mottagningarna och att ansvarsfördelningen mellan primärjour och bakjour skiljer sig åt.

Kvalitetsbrister i hela landet

– Patienter på psykiatriska mottagningar är utsatta. Verksamheten måste bedriva ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete. Tyvärr bekräftar den här tillsynen en nationell bild av bristande kvalitet, säger Ivo:s generaldirektör Gunilla Hult Backlund.

Vid inspektionerna intervjuades totalt 47 skötare, sjuksköterskor, läkare och personer i ledande ställning. Dessutom granskades patientjournaler och olika styrkodkument på de åtta psykatriska akutmottagningarna.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida