Norrbotten

Satsar på lönetillägg för att minska hyrberoende

Satsar på lönetillägg för att minska hyrberoende
Lönetillägg på 2 500 kronor i månaden införs i region Norrbotten från 1 oktober för sjuksköterskor inom vissa områden. Arkivbild: Mostphotos

I höst inför Region Norrbotten ett lönetillägg på 2 500 kronor i månaden, bland annat för sjuksköterskor som arbetar heltid på vårdavdelningar med verksamhet dygnet runt.

Samma tillägg införs också för specialistsjuksköterskor inom operation, anestesi och intensivvård. Beslutet har tagits i regionstyrelsen.

Syftet är att göra arbetet mer attraktivt och minska beroendet av hyrpersonal. Tidigare i år har Region Norrbotten lanserat en ”stanna-kvar-premie” för specialistläkare inom allmänmedicin.

Satsar på de anställda

Nu görs ytterligare en satsning för att minska beroendet av inhyrd personal.

– Denna gång riktat till sjuksköterskor som arbetar på vårdavdelning i dygnet-runt-verksamhet och inom vissa specialiteter säger Maria Stenberg (S), som är regionstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Under 2017 hyrde regionen in sjuksköterskor för 49 miljoner kronor och nu hoppas man kunna använda de pengarna till de egna medarbetarna i stället. Den här satsningen beräknas kosta 50 miljoner kronor per år och berör 1 100 sjuksköterskor.

– Egna medarbetare skapar även bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och långsiktigt utvecklingsarbete, säger Agneta Granström, regionråd (MP).

Flera extra tusenlappar

Sjuksköterskor som arbetar heltid på vårdavdelningar med verksamhet dygnet runt och vid akutmottagningar får en löneförhöjning med 2 500 kronor per månad, motsvarande 30 000 kronor per år, från och med 1 oktober. Dessutom får specialistsjuksköterskor som arbetar inom anestesi, operation och intensivvård ett tillägg på 2 500 kronor per månad.

– Det är de grupper vi är mest beroende av inhyrningspersonal för. Det här är en personalsatsning men den säkrar också vården och skapar trygghet på arbetsplatserna, säger regionrådet Anders Öberg (S).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida