Yrkeskompetens

Servicevärdar införs på 24 avdelningar i Malmö

På allt fler sjukhus provar man att låta särskild servicepersonal ta hand om sådana uppgifter som inte har med den direkta omvårdnaden att göra. I Region Skåne är politikerna så nöjda att de nu utökar och permanentar projektet.

Vårdfokus har i flera tidigare artiklar beskrivit hur man på olika håll i landet försöker underlätta för vårdpersonalen genom att låta speciellt anställd servicepersonal ta hand om transporter av patienterna, köksuppgifter, städning av patientrummen och sängarna, förrådshanteringen med mera.

Allt för att undersköterskorna ska kunna koncentrera sig på den basala omvårdnaden, vilket i sin tur gör att sjuksköterskorna inte behöver hjälpa undersköterskorna lika mycket utan kan koncentrera sig på sina uppgifter.

På Skånes universitetssjukhus i Malmö påbörjades ett pilotprojekt med servicevärdar på fyra avdelningar i september förra året. En utvärdering av projektet visar att:

  • Undersköterskorna fått mer tid till patienterna.
  • Sjuksköterskorna och undersköterskorna har fått mer tid över för att samarbeta.
  • Kvaliteten på städningen har höjts på avdelningarna.
  • Patientflödet har förbättrats.
  • Fler vårdplatser har kunnat öppnas.

Den rödgröna majoriteten i Region Skånes servicenämnd anser att resultatet är så bra att de nu beslutat att från maj månad i år anställa servicevärdar på ytterligar 24 avdelningar på sjukhuset i Malmö.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida