Sexuell hälsa

Sexleksaker ska bli säkrare

Sexleksaker ska bli säkrare
Om sexleksaker blir säkrare hoppas man kunna minska antalet kirurgiska ingrepp och onödiga samhällskostnader. Arkivbild: Getty Images

Nu ska standarden på sexleksaker bli bättre för att minska risken för allvarliga skador i samband med användning. Vården behöver också bli bättre på prata om sex och sexleksaker, säger sexolog Suzann Larsdotter på RFSU.

De flesta sexleksaker som säljs i Sverige klarar kraven på kemikalieinnehåll i produkterna, visar en tillsyn från Kemikalieinspektionen. Däremot saknas standarder för själva utformningen av den här typen av produkter, både i Sverige eller internationellt.

Riskerar att fastna

Det innebär att det finns risk för att personer kan skadas i samband med användning av olika sexleksaker, till exempel genom att föremål som förts in i ändtarmen fastnar och sedan måste avlägsnas kirurgiskt.

Enligt en nyligen publicerad studie från Södersjukhuset i Stockholm sökte 85 patienter, majoriteten män, vård på grund av främmande föremål i ändtarmen under åren 2009-2017. Drygt 40 procent av föremålen som fastnat var sexleksaker, till exempel dildos och så kallade analpluggar.

Tre av fyra patienter behövde läggas in för vård  och drygt 10 procent fick genomgå kirurgi. Två patienter hade så pass omfattande skador att de fick stomi. 

Läkarna på Södersjukhuset har tagit kontakt med Swedish Standard Institute, SIS, för att undersöka om det går att få till en standard för sexleksaker som kan öka säkerheten vid användning.

SIS har nu startat ett standardiseringsarbete med tillverkare, läkare, konsumentrepresentanter och återförsäljare. Tillsammans ska de undersöka möjligheterna för att få fram bättre säkerhetskrav och tydligare information till användarna. 

Vården kan hjälpa till 

Suzann Larsdotter, sexolog på RFSU, känner till studien och välkomnar att säkerheten ska höjas på sexleksaker. Hon tycker också att vården har en viktig roll att prata med patienter om sex och sexleksaker så att de kan använda produkterna på ett säkert sätt. Men vårdpersonal är ofta dålig på att prata om sex överhuvudtaget, menar hon.

– Men det är inte enskilda barnmorskor eller sjuksköterskors fel, utan bristerna finns redan i utbildningen. De har inte kunskaperna och då blir det svårt att prata om det. Jag tycker att arbetsgivarna har ett ansvar att se till att personalen får utbildning för att känna sig bekväma och kompetenta att prata om sex, säger Suzann Larsdotter.

Vill se globala krav

Som studien visar uppstår många skador i samband med analsex, vilket är extra tabubelagt, menar Suzann Larsdotter. Hon har några tips som kan hjälpa vården att nå fram:

  • Ställ öppna frågor. Är du nöjd med ditt sexliv? Är det något du vill ändra på? Har du några frågor?
  • Lägg ut informationsmaterial i väntrummet som visar att ”här är det okej att prata om analsex”. 

Projektet väntas bli klart inom ett år. Swedish Standard Institute kommer också att verka för att kraven blir globala och fler länder anslutar sig till dem.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida