Valet 2018

Sjukhusnedläggningar väckte Ingalills politiska intresse

Sjukhusnedläggningar väckte Ingalills politiska intresse
Mycket av Ingalill Rosells tid som pensionär går åt till att läsa in sig inför olika politiska möten och sammanträden. Här använder hon sin läsplatta hemma i trädgården. Foto: Kjell Rosell

Som aktiv politiker i det lokala Sjukvårdspartiet i Värmland hoppas före detta intensivvårdssjuksköterskan Ingalill Rosell kunna medverka till att sjuksköterskorna i landstinget får bättre arbetsvillkor.

Ingalill Rosell är ingen nykomling, vare sig i vården eller politiken. Hon är 70 år och pensionerad. Av de dryga 40 år som hon var yrkesverksam tillbringade hon merparten av sin tid på det numera nedlagda sjukhuset i Säffle, där hon fram till slutet arbetade som intensivvårdssjuksköterska.

Kämpade för sjukhusen

När sjukhusen i Säffle och Kristinehamn hotades av nedläggning i slutet av 1990-talet gick hon med i den opolitiska föreningen ABS, Aktion bevara sjukvården. Senare gick hon med i Sjukvårdspartiet, blev ledamot i socialnämnden i Säffle kommun och sedermera kommunfullmäktige.

– Jag såg inifrån hur sjukvården successivt monterades ner här i Värmland. I Säffle och Kristinehamn sa man totalt upp 60 sjuksköterskor. Det tyckte jag var så fruktansvärt. I och med det drev man på utvecklingen med att människor flyttar från småorterna och söker andra jobb. Möjligheterna att få ny kompetens till vården utarmades, säger Ingalill Rosell.

Viktigt bevara demensteam

Kommunerna ansvarar för vården och omsorgen av de äldre och sjuka. I de diskussioner som varit i socialnämnden har Ingalill Rosell engagerat sig i många frågor som rör just äldrevården.

– Mest stolt är jag kanske för att vi trots sparbetingen är eniga i nämnden om att bevara Säffles demensteam, som är en förebild för resten av länet. Vi har varit eniga i nämnden om att vi ska försöka bevara all den förebyggande vård som vi genom åren har lyckats bygga upp och utveckla i kommunen, säger Ingalill Rosell.

I Värmland har problemen att rekrytera och behålla sjuksköterskor varit stor de senaste åren. Rekryteringsproblemen har inte underlättats av närheten till grannlandet Norge, där lönerna och villkoren länge var betydligt bättre än i Sverige.

Vill slåss för bättre arbetsvillkor

Om Ingalill Rosell efter valet kommer in i landstingsfullmäktige tänker hon argumentera för att landstingets personal ska få bättre arbetsvillkor.

– Personalen måste få förutsättningar att kunna göra ett bra arbete. Unga nyutbildade sjuksköterskor går ner till deltid eller slutar för att de inte orkar. Pressen på dem är för stor. De unga sjuksköterskorna behöver mera stöttning och handledning av dem med lång erfarenhet.

Att även erfarna sjuksköterskor lämnar akutsjukvården tror hon hänger samman med det ökade tempot i arbetet.

– Man har lagt på dem en massa administrativa arbetsuppgifter som någon annan egentligen kan utföra. Sjuksköterskorna måste i högre grad få ägna sig åt de uppgifter de är utbildade för.

I landstingets utvecklingsplan har man infört konceptet Bästa effektiva omhändertagandenivå. I korthet går det ut på att alla yrkesgrupper ska få möjlighet att använda sin kompetens på bästa sätt.

– Exempelvis kan undersköterskorna ta över en del av de arbetsuppgifter som sjuksköterskorna gör men inte egentligen är utbildade för. På samma sätt kan sjuksköterskorna eller fysioterapeuterna ta över en del av läkarnas uppgifter. Det sättet att organisera arbetet i vården tycker jag är bra: Det gynnar både patienten och medarbetarna, säger Ingalill Rosell.

Hoppas att partiet ska växa igen

Från ingenstans lyckades Sjukvårdspartiet i Värmland få 15 mandat i valet 2002 – men efter det senaste valet 2014 blev det bara fem mandat i landstingsfullmäktige.

I år hoppas Ingalill Rosell att de ska bli fler. Efter att hittills bara ha varit ersättare står hon nu som nummer åtta på partiets valsedel till landstinget, tillsammans med fyra andra sjuksköterskor, två vårdlärare, sex undersköterskor och en rad personer som arbetar med alternativa behandlingsmetoder.

En av Sjukvårdspartiets viktigaste frågor att utveckla den nära vården i Värmland. Efter flera års kamp lyckades man 2016, tillsammans med fem andra partier, få till ett öppnande av nya närvårdsplatser i Kristinehamn och Säffle.

– Genom att ge patienten rätt vård på rätt nivå blir vården mer kostnadseffektiv och får en högre kvalitet, säger Ingalill Rosell.

Hon kommer också att argumentera för högre löner.

– Med det ansvar som vi sjuksköterskor har tycker jag att de borde höjas. Framför allt måste erfarenhet prioriteras. Spannet mellan den som är ny i jobbet och den som arbetat i många år måste bli vidare.

Prioriterar inte sociala medier

Trots att Ingalill Rosell är pensionerad tar politiken mycket av hennes tid. Den vecka vi ville intervjua henne hittade hon ingen lucka i kalendern. Det fick bli veckan efter, insprängt mellan olika möten och sammanträden.

Till skillnad från sina yngre partikolleger är hon inte särskilt aktiv i sociala medier.

– Jag har bara varit med i ett drygt halvår. Jag följer Sjukvårdspartiets arbete på Facebook, men annars är det ingenting jag prioriterar. Jag har tillräckligt ändå med all inläsning av handlingar som jag får.

Det lilla hon har sett på Facebook har hon dock inte imponerats av.

– Det förekommer så mycket subjektiva uttalanden där man ofta brister i kunskap. Jag vill inte delta i debatter där man ”slänger käft” åt varandra.

Men hon är inte bara negativ. Ingalill Rosell berättar att hon via de sociala medierna även tagit del av viktig information.

– Jag är egentligen inte emot dem. Men de tar för mycket tid.

Fakta om Landstinget i Värmland

  • Med drygt 7 000 medarbetare är Landstinget i Värmland en av länets största arbetsgivare.
  • I Värmland finns tre akutsjukhus, i Arvika, Karlstad och Torsby.
  • Det finns cirka 30 vårdcentraler i länet.

Vårdfokus politikerintervjuer:

Det finns 378 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor på partiernas valsedlar till landstingsvalet i höst.

  • 316 sjuksköterskor
  • 40 barnmorskor
  • 18 biomedicinska analytiker
  • 4 röntgensjuksköterskor

Varför har de valt att engagera sig politiskt och hur mycket kan de påverka politiken?

I en serie artiklar fram till valet intervjuas de i Vårdfokus.

Vi har valt att intervjua de som är företrädare för partier som finns representerade i landstingen/regionerna.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida