Tvång i vården

Sjuksköterska dömd för olaga frihetsberövande

Sjuksköterska dömd för olaga frihetsberövande
Domen mot sjuksköterskan föll i november förra året, men är överklagad till hovrätten som tar upp målet i september.

När kvinnan på äldreboendet blev arg och bråkig stängde sjuksköterskan in henne och blockerade dörren med en fåtölj som han satte sig i. Sjuksköterskan dömdes i tingsrätten för olaga frihetsberövande. Nu riskerar han även att mista sin legitimation.

Sjuksköterskan arbetade som beredskapssjuksköterska i en kommun söder om Stockholm när en av undersköterskorna på boendet ringde på natten och bad om hjälp med en äldre kvinna som var var stökig och utåtagerande. Enligt sjuksköterskan hade kvinnan kvällen före legat på golvet och bankat av ilska. Nu hade hon försökt att slå en blomkruka i huvudet på en annan av de äldre.

Försökte bitas

Väl på plats följde sjuksköterskan med kvinnan in på hennes rum. Enligt sjuksköterskan hade hon dessförinnan försökt att bitas. Inne på rummet började kvinnan sparkas och slåss och vägrade ta sin medicin. Sjuksköterskan satte sig då i en fåtölj utanför för att blockera dörren så att kvinnan inte skulle kunna ta sig ut ur rummet igen.

Sjuksköterskan har medgett att han satt kvar i fåtöljen ungefär en kvart. Men enligt två av de undersköterskor som vittnade i rätten satt han kvar i fåtöljen i cirka en och en halv timme. Allt medan kvinnan kämpade för att ta sig ut. Hon bankade upprepade gånger på dörren, skrek att hon ville bli utsläppt och kastade saker i rummet.

Journalanteckningen som sjuksköterskan skrivit och signerat visar också att kvinnan hölls inspärrad länge. Där beskriver sjuksköterskan hur han ”med milt våld” föser in kvinnan i hennes rum och blockerar dörren med fåtöljen. ”Patienten försöker under flera timmar ta sig ut med våld”, står det i journalen.

Avvisade alternativa lösningar

Undersköterskorna förklarade i rätten att de försökte tala med sjuksköterskan om att hitta bättre alternativ än att blockera dörren. Exempelvis att ge kvinnan en lugnande injektion, kalla på polis eller ambulans eller försöka få en läkare att omhänderta kvinnan enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Enligt undersköterskorna avfärdade sjuksköterskan förslagen med att säga att det inte fanns resurser och att tvångsvård skulle kräva för mycket pappersarbete.

Sjuksköterskan försvarade sig i rätten med att det hade handlat om en nöd- eller nödvärnssituation. Men det höll inte tingsrätten med om. Sjuksköterskan dömdes till en månads fängelse för olaga frihetsberövande.

Villkorlig dom

Eftersom sjuksköterskan tidigare inte varit straffad blev domen villkorlig. Med tanke på att sjuksköterskan riskerar att bli av med sin legitimation utdömdes heller inga böter. Däremot fick han betala advokatkostnaderna på närmare 40 000 kronor.

Efter händelsen blev sjuksköterskan avstängd och senare avskedad från sitt arbete i kommunen. Kommunen gjorde en egen händelseanalys och lex Maria-anmälan till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, som i sitt beslut godkänt kommunens utredning. Ivo har också startat ett tillsynsärende angående sjuksköterskans legitimation.

Sjuksköterskan har överklagat domen till hovrätten som kommer att ta upp målet i september.

Den äldre kvinnan försökte bara dagarna efter händelsen ta sitt liv. Hon fick senare en demensdiagnos och är numera avliden.

Frihetsberövande enligt lagen

  • Enligt regeringsformen (grundlagen) är varje individ skyddad mot frihetsberövande om det inte finns särskilt lagstöd för detta. Med frihetsberövande avses enligt förarbetena till regeringsformen bland annat fall då någon är förhindrad att förflytta sig utanför ett rum.
  • Socialstyrelsens beslutade 2010 att upphäva de föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder som tidigare hade gett vårdpersonal möjligheten att använda larm, lås, bälten och andra tvångsåtgärder på patienter som inte var tvångsomhändertagna.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida