Sjuksköterska erkänner att läkare borde undersökt spädbarn

Skickades hem trots flera andningsuppehåll.

Sonen var drygt två veckor gammal när mamman sökte sig till barn- och ungdomsmedicins mottagning vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Enligt mamman hade pojken svårt att andas och rosslade mycket. Vid ett par tillfällen hade han ”tappat andan”. Sedan födseln hade han dessutom tappat i vikt och haft feber av och till.

Hittade inga fel

Sjuksköterskan som tog emot pojken kontrollerade vitalparametrarna, det vill säga syremättnaden, pulsen, tempen och andningsfrekvensen, utan att finna något anmärkningsvärt. Barnet hade fin färg och inga muskelspänningar och skickades därför hem, utan att någon läkare först hade tittat på honom.

Ett halvår senare besökte mamman tillsammans med sonen en vårdcentral i Malmö, där en läkare undersökte pojken. Men även denna gång skickades mamman hem utan åtgärd, eftersom inga tecken på att barnet var allvarligt sjuk upptäcktes.

Fick lunginflammation

Ytterligare en månad senare besökte mamman en privat vårdcentral. Röntgen visade att barnet hade drabbats av en mindre lunginflammation, vilken behandlades med antibiotika.

Efter att mamman klagat hos Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har tillsynsmyndigheten utrett ärendet.

Enligt Ivo borde sjuksköterskan vid det första tillfället ha låtit en läkare undersöka pojken, vilket sjuksköterskan i efterhand själv håller med om. Speciellt med tanke på att barnet bara var två veckor gammalt.

Trots att Ivo håller det för osannolikt att pojken hade haft lunginflammation under hela den gångna perioden kritiseras sjuksköterskan för sitt agerande. Sjuksköterskan kritiseras också för att inte ha dokumenterat sin medicinska bedömning.

Däremot riktas ingen kritik mot den läkare på vårdcentralen som också undersökte pojken utan att finna något anmärkningsvärt.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-3978/2013-16.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida