rättsligt

Sjuksköterska frias i Högsta domstolen

Sjuksköterska frias i Högsta domstolen
Högsta domstolen friar sjuksköterskan som tidigare fällts av både tingsrätt och hovrätt.

Nu frias den sjuksköterska som tidigare dömts för olaga frihetsberövande efter att ha stängt in en kvinna på ett äldreboende i sitt rum. Högsta domstolen menar att sjuksköterskan såg åtgärden som nödvändig och inte hade uppsåt att begå brott.

Sjuksköterskan har tidigare dömts i tingsrätt och hovrätt, men frias nu i högsta instans.

Sjuksköterskan arbetade som beredskapssjuksköterska i en kommun söder om Stockholm när en undersköterska på ett äldreboende ringde en natt och bad om hjälp med en äldre kvinna som var stökig och utåtagerande.

Blockerade dörren

Sjuksköterskan har berättat att han följde med kvinnan in på hennes rum, att hon sparkade och slog och vägrade ta sina mediciner. Sjuksköterskan satte sig då i en fåtölj utanför för att blockera dörren så att kvinnan inte skulle kunna ta sig ut ur rummet.

Enligt två undersköterskor som vittnat i rätten hölls kvinnan instängd åtminstone en och en halv timme. Hon bankade flera gånger på dörren och skrek att hon ville bli utsläppt och kastade saker i rummet.

Läs också: Sjuksköterska döms – låste in kvinna på äldreboende

Sjuksköterskan försvarade sitt agerande med att det var en nöd- eller nödvärnssituation. Men det ansåg varken tingsrätten eller hovrätten.

Trodde inte det var fel

Högsta domstolen håller med om att det var ett frihetsberövande som får anses ha gått utöver vad som är tillåtet, även om det inte var en enkel situation att hantera. Däremot anser HD inte att sjuksköterskan haft ett uppsåt att begå brott.

Uppsåt föreligger inte om sjuksköterskan utgått från att agerandet var lagligt och av utredningen framgår att sjuksköterskan trodde att hans agerande låg inom ramen för vad han hade befogenheter att göra. Därför ska han inte fällas för olaga frihetsberövande, anser HD.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida