utredda fall

Sjuksköterska gav läkemedel utan ordination

En kommunalt anställd sjuksköterska får kritik av Ivo för att hon gav en patient starka smärtlindrande tabletter i strid med läkarordinationen. Hon kritiseras också för att ha vaccinerat utan att dokumentera.

Det är kommunen som gjort en anmälan om att sjuksköterskan kan utgöra en fara för patientsäkerheten. I anmälan angavs brister i journalföringen och att hon ökat medicineringen utan att först ha pratat med läkare.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har utrett anmälan och menar att en patient utsattes för allvarliga biverkningar när sjuksköterskan gav patienten extra smärtlindrande depottabletter Oxycodone att ta vid behov. Detta var i strid med given läkarordination.

Ivo kritiserar också sjuksköterskan för att hon vaccinerat en patient utan att journalföra det. I det här fallet var det nära att patienten fick samma vaccin en gång till av en annan sjuksköterska, men misstaget påtalades av annan personal.

Trots den allvarliga kritiken har Ivo inte funnit skäl att vidta ytterligare åtgärder mot sjuksköterskan. Man kommer därför inte att göra någon anmälan till HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, utan avslutar ärendet med denna kritik.

Diarienummer hos Ivo: 8.6.1-43936/2017-28

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida