Utredda fall

Sjuksköterska klippte av artärkateter

Sjuksköterska klippte av artärkateter
Ivo anser inte att sjuksköterskan uppfyllde kraven på sakkunnig och omsorgsfull vård när katetern klipptes av. Bild: Mostphotos

En sjuksköterska använde sax för att ta bort en artärkateter och råkade då klippa av den. Katetern fick sedan opereras ut. Ivo kritiserar sjuksköterskan eftersom det är emot sjukhusets rutiner att använda vassa redskap till uppgiften.

Patienten hade genomgått en steloperation i nacken och skulle flyttas från uppvakningsavdelningen till en vårdavdelning. Sjuksköterskan tog då bort artärkatetern som var fastsatt på kateterns vänstra arm med förband. Då sjuksköterskan använde en sax till arbetet råkade hon klippa av artärkatetern, som gled in i artären.

En kärlkirurg tillkallades för att genom operation, med lokalbedövning och genomlysning, ta ut katetern. Enligt anmälan fick ett 10 cm långt snitt läggas. Anmälaren ska också ha påtalat händelsen flera gånger utan att ha fått någon förklaring eller ursäkt.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som granskat ärendet, menar att sjuksköterskan brustit i noggrannhet och kontroll då hon inte följde verksamhetens vårdrutiner där det står att man inte ska använda sax vid borttagandet av en artärkateter.

Ivo bedömer att patienten drabbats av en vårdskada.

Chefer i verksamheten beklagar besväret och obehaget patienten utsatts för, samt ber om ursäkt för den bristande kommunikationen. Avdelningschefen skriver att patienten inte fått tillräcklig förklaring till händelsen och att verksamheten ber om ursäkt för det. Rutinerna har förtydligats och det har gått ut både muntlig och skriftlig information till personalgruppen.

Diarienummer 8.2-7657/2017-15

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida