Fackligt

Sjuksköterska körde in i port – fick löneavdrag

Sjuksköterska körde in i port – fick löneavdrag
Ambulansen skulle köras in i tvätthallen och tvättas. Då stod en av brandbilarna i vägen och i samband med flytten av den skadades porten. Bild: Mostphotos

Ett ambulansbolag drog 6 000 kronor från sjuksköterskans lön för att han kört in i en port på jobbet. Nu stämmer Vårdförbundet arbetsgivaren i Arbetsdomstolen.

26 oktober 2018

Vårdförbundet kräver att lönesumman ska betalas tillbaka och att ambulansbolaget dessutom är skyldiga både sjuksköterskan och förbundet olika skadestånd på sammanlagt 105 000 kronor.

Det kommer fram i Vårdförbundets stämningsansökan till Arbetsdomstolen, gällande ett företag som kör ambulanserna i en del av Östergötland.

Händelsen inträffade i december 2017. Ambulanssjuksköterskan tjänstgör i Finspång, där ambulansen är baserad i räddningstjänstens lokaler.

Flyttade en stegbil

Den dagen skulle sjuksköterskan köra in ambulansen i tvätthallen för att tvätta den. Där stod räddningstjänstens stegbil i vägen. Ingen från räddningstjänsten fanns i lokalen så sjuksköterskan startade stegbilen för att flytta den.

Sjuksköterskan började flytta stegbilen utan någon risk att köra in i porten, enligt stämningsansökan. Men porten var tidsinställd och började stängas och sjuksköterskan körde då in i nedre delen av porten.

Sjuksköterskan kontaktade räddningstjänsten, som ringde jouren, som kom och åtgärdade porten direkt.

Blev uppringd av chefen

Kostnaden för reparationen blev 6 131 kronor. Räddningstjänsten begärde att ambulansföretaget skulle betala den, vilket de gjorde.

En månad senare ringde sjuksköterskans chef hem på kvällen och frågade om sjuksköterskan ville att kostnaden skulle dras på januarilönen eller delas upp på flera löner.

Sjuksköterskan svarade att han inte ville att summan skulle dras för att det inte var klarlagt vem som var betalningsansvarig. Några dagar senare meddelade ambulansföretagets vd sjuksköterskan att han beslutat att hela summan skulle dras ändå på januarilönen.

Sjuksköterskan protesterade igen, men summan drogs på nettolönen.

Arbetsgivarens ansvar

Vårdförbundet framhåller att ambulansbolaget brutit mot medbestämmandelagen, kvittningslagen och kollektivavtalet.

Enligt skadeståndslagen har arbetsgivaren ansvar för att ersätta skador på saker som den anställde orsakat på jobbet, så kallat principalansvar.

Vårdförbundet hävdar också att arbetsgivaren brutit mot kvittningslagen, då sjuksköterskan inte samtyckt till att summan drogs från lönen, och bolaget inte inhämtade besked om hur stort belopp som får kvittas genom kronofogdemyndigheten, som ska avgöra det.

Kräver skadestånd

Enligt medbestämmandelagen var bolaget också skyldigt att omedelbart kalla till förhandling i tvisten. Därför kräver Vårdförbundet, förutom lönebeloppet till sjuksköterskan, ett allmänt skadestånd till förbundet.

Dessutom kräver förbundet ytterligare skadestånd för att ambulansbolaget brutit mot kollektivavtalet då de inte betalat ut hela lönen för i januari.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida