utredda fall

Sjuksköterska kritiseras för att ha läst i bekants journal

Ivo kritiserar en sjuksköterska som läste i en bekants journal utan att ha vårdansvar för denne. Sjuksköterskan hävdar dock att inloggningen i journalen inte skett medvetet.

Den kvinnliga patienten, som inte hade varit i kontakt med sjukvården på många år, reagerade över att en sjuksköterska — tillika bekant — hade loggat in i hennes journal. Kvinnan var orolig för att sjuksköterskan hade läst och spridit uppgifter vidare.

Händelsen anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som begärde ut dataloggen från vårdgivaren. Där framgick det mycket riktigt att sjuksköterskan hade loggat in i journalen sommaren 2019.

I ett yttrande till Ivo säger sjuksköterskan att hon känner patienten privat och har ställt upp som god vän när det har funnits behov av att prata. Hon hade ingen anledning att gå in i journalen, och minns inte heller händelsen. Hon förnekar inte att det har hänt men menar att det i så fall skett oavsiktligt. Kanske hade hon råkat slå in fel personnummer och av misstag hamnat i journalen.

Ivo godtar inte den förklaringen utan stöder sig på vad dataloggen visar. Enligt patientdatalagen får en journal endast läses av den som deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården. Inga av dessa kriterier var uppfyllda, sjuksköterskan kritiseras därmed för att ha ”gjort ett obehörigt intrång i patientens journal”.

Diarienummer hos Ivo: 3.4.1-42599/2020-12.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida