Utredda fall

Sjuksköterska kritiseras för bedömning av hjärtsjuk

Sjuksköterskan på vårdcentralen uppfattade inte patientens besvär som akuta och bokade en tid en vecka senare. På kvällen fick patienten föras till sjukhus med hjärtinfarkt.

Patienten hade under en längre tid känt sig andfådd vid minsta ansträngning och till och från haft tryck över bröstet till som gick över vid vila. Patienten hade också fått pröva nitrospray men tyckte inte att det hjälpte.

Vid en provtagning på vårdcentralen berättade patienten för en undersköterska om sina besvär och fick rådet att ta kärlkrampsvidgande medicin. Men bröstsmärtorna ökade ändå och veckan därpå ringde en närstående till vårdcentralen.

Bristande anamnes

Sjuksköterskan som svarade trodde att besvären kunde bero på en förkylning och bokade in patienten en vecka senare samt hänvisade till akuten om besvären förvärrades. Samma kväll försämrades patienten och fick föras akut till sjukhus för hjärtinfarkt.

Efter anmälan från en anhörig har Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, utrett ärendet och riktar kritik mot sjuksköterskan. Anamnesen var bristfällig och sjuksköterskan borde ha frågat mer om exempelvis hur länge patienten haft sina besvär och om det fanns andra symtom. Utan tillräcklig anamnes har sjuksköterskan inte kunnat avgöra hur allvarligt patientens sjukdomstillstånd var, enligt Ivo.

Uppfattade inte att det var akut

Enligt vårdgivarens utredning uppfattade inte sjuksköterskan besvären som akuta eller nytillkomna. Hon säger också att samtalet inte handlade om bröstsmärta utan enbart andfåddhet som gick över vid vila. Eftersom hon kände till patienten bedömde hon att det möjligen hade skett en försämring och bokade därför in ett planerat besök en vecka senare, enligt det rådgivningssystem som finns.

Ivo påpekar ändå i sitt yttrande att ”det finns en risk att helhetsbilden av patientens sjukdomstillstånd inte fångas in om hälso- och sjukvårdspersonal vid telefonrådgivning inte tar en tillräckligt utförlig anamnes eller för snabbt bestämmer sig för vad som är huvudsymtomet och fokuserar på det i rådgivningssystemet”.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-20433/2016-14

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida