Utredda fall

Sjuksköterska kritiseras för missad svampinfektion

När pappan kom till barnavårdscentralen med sin sex veckor gamla son hade pojken stora vita beläggningar i munnen. Sjuksköterskan var dock säker på att det var rester från mjölkersättningen som syntes. Nu kritiseras hon av Ivo.

25 januari 2018

Det var i samband med sexveckorskontrollen på bvc som pappan påtalade att hans son var vit i hela munnen och ner i halsen. Pappan bad sjuksköterskan kontrollera om det var en svampinfektion.

Enligt pappan förklarade dock sjuksköterskan tvärsäkert att det inte rörde sig om svamp utan om mjölkersättning som torkat i munnen.

Gick ner i vikt

Efter besöket fick barnet svårt att få i sig mat, han spydde och gick ner i vikt. En vecka senare, efter att ha kontaktat Vårdguiden 1177, åkte pappan in till sjukhuset i Östersund med pojken. Där konstaterades att han hade svamp.

Han lades in, fick mat via en sond, behandlades för svampen och fick smärtstillande. Redan dagen efter mådde han mycket bättre, enligt pappan som i ett brev till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, klagat på bvc-sjuksköterskans oförmåga att sätta rätt diagnos.

”Detta är för mig helt oacceptabelt att bara ge ett så säkert svar då hon verkade sakna kunskap!”, skriver han.

Efter att ha utrett saken konstaterar Ivo att sjuksköterskan brast i sin handläggning av barnet och att hon  hade felbedömt den vita beläggningen. Ivo utgår från att slemhinnan i munnen på barnet var normalt fuktig, vilket utesluter att mjölkersättning skulle ha torkat i munhålan.

Borde fått egenvårdsråd

Enligt myndigheten hade det lidande som barnet fick utstå kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits av bvc-sjuksköterskan. Vid besöket borde pappan ha fått råd om egenvård av svampinfektion och information om hur flaska och napp skulle skötas. Ivo anser också att hon borde ha planerat in en uppföljning av patienten.

Sjuksköterskan kritiseras också för att inte ha journalfört barnets symtom i munnen. Vilken bedömning som gjordes och vilken information som hade getts till pappan framgår inte heller av journalanteckningarna.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-9856/2017-15.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida