Utredda fall

Sjuksköterska limmade ihop läpparna på flicka

När sjuksköterskan på en vårdcentral skulle försöka läka en flickas sår på ena läppen med vävnadslim limmades läpparna ihop helt. Läpparna fick bändas upp. Nu kritiseras sjuksköterskan av Ivo.

Händelsen inträffade i början av januari i år. Flickan kom till vårdcentralen för att få ett sår på läppen undersökt. En sjuksköterska inspekterade såret och bestämde sig för att försöka limma ihop det med så kallat vävnadslim.

Mot rutinerna

Detta trots att limning av sår enligt vårdgivarens rutin ska ordineras av läkare. Dessutom säger rutinen att det alltid ska vara två personal med vid behandlingen.

Sjuksköterskan utförde limningen på egen hand. I samband med detta hamnade limrester på läpparna som klistrade ihop och fick bändas upp.

Flickan fick därefter uppsöka läkare vid flera tillfällen för de skador som uppkom i samband med limningen.

Mamman till flickan anmälde händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Journalförde inte skadorna

Tillsynsmyndigheten kritiserar nu sjuksköterskan för att limningen inte gjordes på ett korrekt sätt. Sjuksköterskan kritiseras också för att inte ha gjort någon journalanteckning om skadorna som uppkom i samband med limningen.

Ivo kritiserar även vårdgivaren för att denne inte har säkerställt att personalen följer befintliga rutiner.

Efter händelsen har vårdgivaren beslutat att förtydliga rutinerna för hur barn och sårskador ska tas om hand på vårdcentralen. Korridorskonsultation ska inte få förekomma.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-2100/20 17-16.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida