Utredda fall

Sjuksköterska missade att dokumentera 450 patientbesök

En sjuksköterska i norra Sverige undvek att dokumentera cirka 450 patientbesök. För en patient som hon hade haft kontakt med i tre år fanns inga journalanteckningar alls. Inspektionen för vård och omsorg begär nu att sjuksköterskan ska få en treårig prövotid.

Exakt vad sjuksköterskan arbetade med framgår inte av Inspektionen för vård och omsorgs, Ivo:s, beslut. Men hon hade ofta enskilda samtal med patienter som led av olika typer av ätstörningsproblem.

I april 2012 fick hennes chef reda på att hon hade haft 446 patientbesök som inte hade dokumenterats. Sjuksköterskan hävdade att det berodde på tidsbrist.

Någon månad senare framkom att hon ända sedan 2005 hade underlåtit att göra journalanteckningar i samband med patientbesök.

Inget hände

Trots flera försök med att avlasta sjuksköterskan, så att hon skulle få tid till dokumentationen, hände inget.

Till slut beslutades att hon inte skulle ha några patientkontakter alls som krävde dokumentation. Hon skulle enbart ägna sig åt att färdigställa de journaler som saknades. Trots det blev ingenting skrivet.

Det hade då gått fyra år sedan det uppdagades att hon slarvade med journalföringen. Hösten 2016 blev hon uppsagd från sin tjänst.

Kan bli av med legitimationen

Arbetsgivaren anmälde sjuksköterskan till Ivo som konstaterar att hon varit oskicklig vid utövningen av sitt yrke och att oskickligheten kan befaras få betydelse för patientsäkerheten.

Myndigheten har därför vänt sig till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, med en begäran om att ge sjuksköterskan en treårig prövotid där hon måste följa en plan som upprättats av Ivo.

Om sjuksköterskan missköter sig under prövotiden kan hennes legitimation återkallas. Legitimationen kan också dras in om hon inte följer prövotidsplanen.

Diarienummer hos Ivo: 8.6.1-36586/2016-29.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida