Utredda fall

Sjuksköterska missade stor halsböld

När den 17-åriga flickan kom till den sjuksköterskeledda infektionsmottagningen skickades hon hem av distriktssköterskan. När pappan återkom med flickan upptäckte en läkare att hon hade en 2,5 centimeter stor halsböld.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har efter ett klagomål från flickans mamma utrett händelsen.

I receptionen hade flickan förklarat att hade hon hade haft feber och halsont i en dryg vecka och att hon inte hade kunnat äta på flera dagar. Men efter att distriktssköterskan undersökt henne fick hon besked om att avvakta över helgen.

Står inget i journalen

I journalen står det ingenting om att flickans hals hade inspekterats eller att lymfkörtlarna hade undersökts i enlighet med det flödesschema för bedömning av halsont som fanns på mottagningen. Av journalen framgår inte heller varför sjuksköterskan inte konsulterade en läkare.

I ett yttrande till Ivo har hon förklarat att flickan hade svårt att gapa. När hon hade tittat patienten i halsen var den inte speciellt röd eller svullen.

Men en timme senare kom flickan tillsammans med sin pappa tillbaka till mottagningen. En läkare undersökte halsen och kunde konstatera att det fanns en 2,5 centimeter stor böld på vänster sida. Flickan remitterades till öronsektionen på ett sjukhus.

Enligt Ivo fanns det brister i distriktssköterskans bedömning. Patientens sjukdomshistoria kombinerat med ensidig halssmärta borde enligt Ivo ha gjort sjuksköterskan mer uppmärksam, trots att snabbtestet för streptokocker typ A var negativt.

Hade inte rätt kompetens

Sjuksköterskan, men också den privata vårdcentralen, kritiseras av Ivo. Bland annat för att man inte hade säkerställt att distriktssköterskan hade kompetens för de arbetsuppgifter hon skulle utföra på den sjuksköterskeledda infektionsmottagningen.

Arbetsgivaren kritiseras också för att man inte hade säkerställt att det flödesschema som används för patienter med halsont var ändamålsenligt. Trots att ensidig halssmärta kan vara symtom på en halsböld stod det ingenting i flödesschemat om hur ensidig halssmärta ska handläggas eller vilka symtom som särskilt ska beaktas.

I ett yttrande från verksamhetschefen förklarar denne att händelsen hade kunnat leda till en vårdskada om halsbölden inte hade behandlats.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-8336/2016-14.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida