Sjuksköterska ordinerade annan patients läkemedel

Socialstyrelsen är mycket kritisk till en sjuksköterskas agerande inom kriminalvården i samband med att en fånge med heroinmissbruk fick abstinens. Den intagne fick en annan fånges läkemedel.

Det var helg och sjuksköterskan var inte i tjänst men blev uppringd av vakthavande befäl då en klient strax efter sin ankomst till anstalten fick abstinenssymtom.

Sjuksköterskan bad vakthavande att ta åtta Dexofen-tabletter (starkt smätstillande medel) från en annan intagens dosett i det låsta läkemedelsskåpet, byta namn och personnummer på dosetten och medicinerna till klienten med abstinens.

Vill se åtgärder inom en månad

Kriminalvårdens medicinska rådgivare gjorde en lex Maria-anmälan. Socialstyrelsen konstaterar i sitt beslut att sjuksköterskan ordinerade Dexofen till en patient som hon inte hade undersökt, och att hon inte gjorde några anteckningar om det inträffade eller sitt ställningstagande i den intagnes journal.

Av journalen framgår också att sjuksköterskan ordinerat nuroleptikaprepratatet Alimememazin vid behov till den intagna. Men ingen läkare har ordinerat eller signerat någon av ordinationerna på läkemedelslistan.

Sjuksköterskan har agerat i strid med gällande författningar, skriver Socialstyrelsen som kräver att kriminalvården senast den 24 maj redovisar hur man säkerställt att kraven för journalföring och läkemedelshantering följs.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida