Sjuksköterska riskerar utvisning efter tio år i Sverige

Sjuksköterska riskerar utvisning efter tio år i Sverige
Mulu Baraki utbildade sig till sjuksköterska i Etiopien och har sedan flera år svensk sjuksköterskelegitimation. Foto: Marielle De Bruhl

Trots att Mulu Baraki bott i Sverige i tio år och sedan länge har fast anställning som sjuksköterska har hon nekats arbets- och uppehållstillstånd av migrationsdomstolen. Fullständigt obegripligt, tycker hennes chef som hjälpt henne att överklaga beslutet.

– Jag mår mycket dåligt. I tio år har jag kämpat för att stå på egna ben, jag har tagit hand om tre barn, pluggat och arbetat och betalat skatt i Sverige. Efter det senaste beslutet från migrationsdomstolen har jag förlorat hoppet, allt ser så mörkt ut, säger Mulu Baraki som arbetar som sjuksköterska på Karolinska universitetssjukhusets lungallergiavdelning K 84 i Huddinge.

Där har hon haft en tillsvidareanställning sedan 2015. Innan hon fick sin svenska sjuksköterskelegitimation arbetade hon i flera år som undersköterska på ett äldreboende i Stockholm.

Kom som anhörig

Mulu Baraki kom till Sverige från Etiopien 2009, tillsammans med tre söner. De flyttade in hos maken och pappan som hade kommit hit ett år tidigare och som redan hade uppehållstillstånd.

Men förhållandet höll inte. Mulu Baraki lämnade sin man redan efter ett år och 2012 skildes de rent formellt. Därmed försvann hennes status som anhöriginvandrare. Hon förklarar att om hon hade stannat hos sin make i två år hade hon för länge sedan haft svenskt medborgarskap.

Hon har vid ett flertal tillfällen sökt såväl uppehållstillstånd som arbetstillstånd, men ständigt fått nej av migrationsmyndigheterna. Senast i oktober i år nekade migrationsdomstolen i Stockholm henne arbetstillstånd, med hänvisning till att hennes ansökan hade kommit in för sent.

– Om jag återvänder har jag inte längre något liv. Den enda av mina släktingar som finns kvar är min pappa. Men mina tre söner bor här i Sverige. De två som bott hos sin pappa är svenska medborgare. Men han som har bott hos mig riskerar att utvisas eftersom han liksom jag saknar uppehållstillstånd, säger Mulu Baraki vars röst knappt bär när hon ska beskriva hur det känns.

Behövs på avdelningen

Enligt migrationsdomstolens beslut ska hon utvisas om bara några dagar, den 12 november i år. Men beslutet har överklagats, vilket gör att det inte kan verkställas i nuläget.

Det är Lilian Tillqvist, specialistsjuksköterska och omvårdnadschef på avdelning 84, som skrivit överklagandet. I sin argumentation trycker hon hårt på behovet av sjuksköterskor och att just denna yrkesgrupp finns med på Migrationsverkets egen lista över bristyrken.

.

Även Vårdförbundet har skrivit till Migrationsverket och förklarat det stora behovet av sjuksköterskor med den profil och kompetens som Mulu Baraki har. Hon har bland annat specialistkompetens att lägga Piccline, det vill säga avancerade centralvenösa infarter.

– Om hon utvisas skulle det få stora konsekvenser för oss på avdelningen, med tanke på den stora bristen på sjuksköterskor. Mulu betyder allt för oss. Hon är en stjärna här, både som person och som professionell sjuksköterska, säger Lilian Tillqvist.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida