Valåret 2018

Hon tillåts inte delta i landstingsvalet

Hon tillåts inte delta i landstingsvalet
Moa Karlsson har nyligen sagt upp medlemskapet hos Socialdemokraterna eftersom hon känner att hon inte får vara med och påverka, men också för att hon tycker illa om de åtstramningar inom migrationspolitiken som S på senare tid genomfört. Foto: Privat

När Moa Karlsson ville kandidera för Socialdemokraterna i regionvalet fick hon nej från sitt parti eftersom hon är anställd som sjuksköterska i regionen. Hade hon ställt upp för Moderaterna — eller för S i ett annat landsting — hade det gått bättre.

– Det är jättedåligt. Man tycker uppenbarligen att det är bättre att ha med människor i regionfullmäktige som kommer utifrån och som inte har hela förståelsen för hur vården fungerar. De verkar inte ens intresserade av den kompetens som jag skulle kunna tillföra partiet.

Det säger Moa Karlsson som arbetar på akutmottagningen på sjukhuset i Östersund. Hon är förtroendevald för Vårdförbundet på arbetsplatsen och är allmänt intresserad av politik. Det parti som hon hittills haft störst förtroende för är Socialdemokraterna.

Läs mer: Vårdfokus valbevakning

Vill göra skillnad

I höstas bestämde hon sig för att hon ville ställa upp årets i regionval för S. Men när hon besökte partiet i Östersund för en intervju fick hon veta att Socialdemokraterna i Jämtland Härjedalen av princip inte tillåter vårdpersonal som är anställda i regionen att kandidera till regionfullmäktige. Möjligtvis kunde hon få kandidera i kommunalvalet i Östersund.

Moa Karlsson berättar att hon vid ett senare tillfälle träffade regionstyrelsens ordförande Ann-Marie Johansson (S) och då passade på att fråga henne varför de inte ville ha med henne på listan.

– Svaret jag fick var att de ville skydda mig som individ från att hamna i jävsituationer.

Ann-Marie Johansson minns mötet med Moa Karlsson. Hon förnekar att hon har använt ordet jäv men intygar att man inom Socialdemokraterna i Jämtland är överens om att den som jobbar i en verksamhet inte samtidigt ska sitta med och fatta politiska besluta om den.

.

”Kan bli en intressekonflikt”

– Inom politiken ska man se till helheten. Det händer att vi drar ner på verksamheter, prioriterar om och gör olika satsningar. Det försöker vi alltid göra utifrån invånarnas och i det här fallet patienternas bästa. Som anställd kan man hamna i en intressekonflikt. Det kan också vara svårt att stå upp på sin arbetsplats mot sina arbetskamrater när man har varit med och tagit politiska beslut, säger Ann-Marie Johansson.

Moa Karlsson förstår resonemanget men tycker samtidigt att det vore bra med politiker som har gedigna kunskaper om de frågor som de ska besluta om. Som exempel tar hon att regionen av budgetskäl föreslagit att personalen ska jobba varannan helg.

– Tvingar man folk på golvet till det kommer de att säga upp sig, vilket leder till att man måste ta in hyrpersonal. Då blir det i slutändan dyrare. Det känns som att politikerna inte vill förstå det – eller att de inte har informerats om det, säger hon.

På Socialdemokraternas valsedel till landstingsfullmäktige i Jämtland Härjedalen finns flera personer med vårdutbildning, bland annat en distriktssköterska och ett flertal undersköterskor. Men enligt Harriet Jorderud (S), ordförande i valberedningen, arbetar ingen av dem i regionen utan i olika kommuner i länet.

”Blir arbetsgivare åt sig själv”

– Är man anställd av regionen och jobbar med hälso- och sjukvård bör man inte sitta på ett regionmandat. Då blir man arbetsgivare åt sig själv. Den här principen har vi diskuterat många gånger i vårt parti. Jobbar du inom exempelvis barnomsorgen är det inte lämpligt att du sitter med i kommunens barn- och utbildningsnämnd, säger Harriet Jorderud.

Alla partier i Jämtland Härjedalen har inte samma hållning som S när det gäller vem som får och inte får kandidera till regionfullmäktige.

Gäller inte överallt

Ett exempel är Lars-Erik Olofsson som är överläkare på infektionskliniken vid Östersunds sjukhus samtidigt som han står som förstanamn på Kristdemokraternas valsedel.

Moderaterna har flera vårdanställda inom regionen med på sin lista. På 43:e plats står Christer Siwertsson som är sjuksköterska men också regionstyrelsens 1:a vice ordförande.

Christer Siwertsson (M) är 1:a vice ordförande i regionstyrelsen i Jämtland Härjedalen. Foto: Andreas Larsson

– De som kandiderar på våra listor får ha vilka jobb de vill. Men jag kan ha en viss förståelse för hur Socialdemokraterna resonerar, säger han och berättar om tillfällen då han tycker sig ha märkt att yrkesprofessionella politiker ibland hellre pratar till förmån för de egna kollegerna i vården än befolkningen som helhet.

Det ser heller inte likadant ut inom Socialdemokraterna, där partidistrikten resonerar olika. S i exempelvis Blekinge tillåter landstingsanställda att ställa upp i landstingsvalet. Likadant är det i Jönköping.

Marcus Eskdahl (S) är oppositionsråd i Region Jönköpings län.

– Det viktiga är att man inte ska fatta beslut kring sin egen verksamhet. De förtroendevalda måste själva kunna se sina olika roller. Blir det en fråga om jäv anmäler vederbörande det och deltar inte i beslutet. Den tilliten har vi till de förtroendevalda inom Socialdemokraterna, säger regionrådet Marcus Eskdahl i Jönköpings län.

Vad driver alla sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som kandiderar till förtroendeposter i landets landsting och regioner inför höstens val? Läs Vårdfokus politikerintervjuer och valbevakning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida