Sjuksköterska vittnade i dråpmålet – tiopental getts flera gånger tidigare

Den lilla flickan fick tiopental två gånger en dryg vecka innan hon avled. Det berättade en sjuksköterska i rätten i dag när målet mot den dråpåtalade läkaren från Astrid Lindgrens barnsjukhus fortsatte.

Av de journaler som finns framgår det inte att den för tidigt födda flickan skulle ha fått tiopental någon gång under den tid som hon vårdades på barnsjukhuset. Det är därför åklagaren hävdar att hon har fått det strax innan hon dog och att det är den åtalade läkaren som har gett henne det.

Men i dag vittnade en sjuksköterska som arbetar på barnintensivvårdavdelningen på sjukhuset. Hon berättade att flickan fick tiopental två gånger med 20 minuters mellanrum vid ett ingrepp som skedde ungefär en vecka innan flickan dog.

Drog själv upp narkosmedlet

Enligt Läkartidningens referat från rättegången berättade intensivvårdssjuksköterskan att hon själv drog upp tiopental i en spruta. Det gjordes för att kunna intubera flickan innan hon skulle genomgå en skiktröntgen av skallen.

Dessutom fick hon tiopental en stund senare vid ett stopp i tuben då hon drabbades av andningsuppehåll och kramper.

Åklagaren ansatte sjuksköterskan hårt med frågor om varför det här inte fördes in i någon journal. Hennes svar var att hon flera gånger hade bett den ansvariga läkaren att föra in det, men att det aldrig blev gjort. Sjuksköterskan vidhöll dock att hon var alldeles säker på att det var tiopental som flickan hade fått.

Undersköterskor förhördes

Tidigare på dagen förhördes två undersköterskor som var i tjänst den aktuella kvällen.

Den undersköterska som skötte vården om flickan, tillsammans med den åtalade läkaren, berättade att hon endast sett läkaren ge natriumklorid.

Enligt Dagens medicin beskrev hon för rätten hur de anhöriga vädjat till läkaren om att flickan skulle få mer smärtlindrande, men att läkaren konsekvent sa nej till att ge flickan något annat än det morfin som hon fick via sprutpumpen.

Undersköterskan såg inte heller läkaren ge flickan något i samband med att hon dog, som föräldrarna och släktingar tidigare har vittnat om.

Den undersköterska som började arbeta kl 21 på kvällen, en timme innan flickan dog, uppgav att hon inte sett vare sig narkosläkaren eller någon annan ge flickan medicin.

I morgon, fredag, fortsätter rättegången med förhör av expertvittnen från Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsens vetenskapliga råd.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida