Sjuksköterskans uppgift att hålla koll på patientens urinblåsa

Sjuksköterskans uppgift att hålla koll på patientens urinblåsa
Det är enkelt att hålla koll på patientens urinblåsa med hjälp av en blåsscanner, menar Eva Joelsson Alm. Foto: Matts Jonsson

Det är viktigt att bevaka att patientens urinblåsa inte blir överfylld. Bristande kunskap bland vårdpersonal om detta kan orsaka livslånga problem med både att kissa och att hålla urinen. I dag berättar Eva Joelsson Alm om sina studier vid Urologidagarna som just nu pågår i Uppsala.

– Mer än fem deciliter urin i blåsan kan orsaka skador som ger men för livet, säger sjuksköterskan Eva Joelsson Alm, vårdutvecklare på iva och postop på Södersjukhuset i Stockholm, och doktorand. Sedan hon insåg det har hon verkat för att förbättra rutinerna kring patienternas blåstömning.

Enkelt att övervaka

– Det är vår uppgift att övervaka att patientens blåsa inte blir överfylld. Numera är det enkelt att göra med en blåsscanner, säger hon.

I en av sina studier visade hon att ett protokoll med regelbunden preoperativ scanning kunde minska risken för postoperativ blåsöverfyllnad hos akuta ortopedpatienter. Eva Joelsson Alms slutsats är att patienterna behöver scannas redan på akutmottagningen.

– De har mycket ont och känner inte hur mycket de har i blåsan. Dessutom har de svårt att kissa på grund av smärtan.

Okunskap hos personalen

I en annan studie intervjuades patienter som har fått en vårdskada orsakad av överfylld urinblåsa. De har beskrivit sina urinvägsbesvär och hur dessa påverkar deras vardagsliv.

– Det är starka berättelser som vittnar om okunskap hos personal, brist på rutiner och en stor önskan att detta inte ska behöva drabba andra patienter, säger Eva Joelsson Alm.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida