Sjuksköterskebrist ledde till trycksår och undernäring

Sjuksköterskebrist ledde till trycksår och undernäring
Personalbristen i äldreomsorgen har fått allvarliga konsekvenser. Arkivbild: Colourbox

Tuffa besparingar och svårigheter att rekrytera sjuksköterskor har fått allvarliga konsekvenser i Lycksele kommuns äldreomsorg. 

Under de två senaste åren har det fattats åtta sjuksköterskor i Lycksele kommuns äldreomsorg på grund av studier, sjukskrivning och pensionering.

Samtidigt har mer än 20 tjänster sparats in i kommunens äldreomsorg.

Följden har blivit att trycksår och undernäring har blivit vanligare, att de gamla inte har fått sina läkemedel och att demenssjuka lämnats ensamma.

Allvarligt enligt mas

I höstas var läget så allvarligt att den medicinskt ansvariga sjuksköterskan uppmanade kommunen att göra en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

I anmälan skrev den medicinskt ansvariga sjuksköterskan att handledningen av baspersonal har blivit lidande trots att sjuksköterskorna lagt ner så mycket tid på det att de inte hunnit med sina egna huvuduppgifter. Hon pekade också på flera mycket allvarliga problem.

Glömt att ge läkemedel

Sjuksköterskorna har delegerat läkemedelshantering, men flera gånger har de inte hunnit eller också har det inte funnits någon lämplig personal att delegera till. Flera gånger har personalen glömt ge läkemedel eller avstått på grund av otydliga läkemedels- och signeringslistor.

Den låga personalbemanningen har gjort att demenssjuka lämnats ensamma.

Antalet trycksår har ökat bland de boende. Enligt personalen beror det på att de inte hinner med inspektion eller lägesändringar.

Sjuksköterskorna är ansvariga för nutritionen, men har inte kunnat ta det ansvaret eftersom baspersonalen inte har haft tid att utföra matningar i lugn och ro.

Nyanställer tio

Kommunen har bland annat fattat beslut om att se över nutritionsfrågorna och såg efter en snabböversyn att patientsäkerheten kräver fler sjuksköterskor och vårdpersonal och flera utredningar pågår om hur det ska lösas.

I går fattades också beslut om att nyanställa tio personer. Samtidigt kom Ivo kom med sitt beslut. Kommunen kritiseras för att det inte framgår vilka omedelbara åtgärder som gjorts och för att myndigheten inte kan bedöma om de planerade utredningarna kommer att förbättra patientsäkerheten. Kommunen har fram till den 2 mars på sig att komma in med kompletteringar.

Fakta

Trycksår

  • Hösten 2013: 2
  • Våren 2014: 5
  • Sommaren 2014: 8

Antal undernärda

  • Hösten 2013: 15
  • Hösten 2014: 23

I riskzonen för undernäring

  • Hösten 2013: 22
  • Våren 2014: 49

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida