hjärt-lungräddning

Sjuksköterskeforskning vässar skolelever i HLR

Sjuksköterskeforskning vässar skolelever i HLR
Skolelever lär sig hjärt-lungräddning bäst genom att få se en instruktionsfilm och därefter praktiskt träna med återkoppling. Det visar sjuksköterskan Anette Nords avhandling. Arkivbild: Mostphotos

Sjuksköterskan och doktoranden Anette Nord har fått över en halv miljon kronor i stipendium för att sprida sin forskning om hur skolelever bäst lär sig hjärt-lungräddning.

25 augusti 2017

Anette Nord, sjuksköterska vid kardiologiska kliniken på Universitetssjukhuset och doktorand vid Linköpings universitet, har i sin doktorsavhandling undersökt hur skolelever bäst lär sig hjärt-lungräddning (HLR), både vad gäller praktiskt kunnande och viljan att agera i en situation.

I studien ingick nästan 1 500 elever i årskurs 7 från Linköping och Norrköping, som genomgick en HLR-utbildning. Ungefär hälften fick praktiskt träna utifrån instruktioner via en mobilapp och resterande via instruktioner från en film. Därefter delades grupperna upp ytterligare utifrån olika tilläggsinterventioner samt hur kunskaperna testades och följdes upp. En grupp fick exempelvis göra en interaktiv webbutbildning, andra fick tillägg av reflekterande frågor samt studiebesök av elitidrottare.

Mätte viljan att agera

– Samma dag som utbildningstillfället träffade jag eleverna enskilt. De fick dels göra ett praktiskt test på helkroppsdocka, där jag mätte kvaliteten på HLR i form av kompressionsdjup, kompressionshastighet, inblåsningsvolym med mera. Därefter fick de även svara på en enkät som bland annat handlade om vilken motivation och vilja de hade att använda sina kunskaper, säger Anette Nord.

Totalt utvärderades 13 olika utbildningsupplägg. En grupp fick dock inte testa sina kunskaper på docka direkt efter utbildningstillfället. Alla grupper följdes upp på samma sätt efter sex månader, då de fick genomföra ett praktiskt test och en ny enkät.

– Vi trodde att appen skulle vara ett format som tilltalar ungdomar. Men resultat visar att de som hade sett filmen – och som direkt fick testa sina kunskaper med tydlig återkoppling på vad som var bra och vad som kunde utvecklas – presterade bäst vid uppföljningen, säger Anette Nord.

Mer återkoppling behövs

De som inte fick göra ett praktiskt test på docka direkt efter utbildningstillfället presterade betydligt sämre efter sex månader. Det visar att feedback är en viktig komponent för lärandet vid HLR-utbildning, menar Anette Nord.

I dag är HLR-utbildningen på de flesta skolor upplagd på ett sätt som inte ger mycket utrymme för individuell återkoppling. Ytterligare en viktig sak som skulle behöva förbättras är att HLR-utbildingen ges årligen, för att hålla kunskapen och motivationen att agera aktuell.

Fick använda kunskapen direkt

Det som berörde Anette Nord mest under avhandlingsarbetet var svaren i den uppföljande enkäten. Där uppgav fyra personer att de under halvåret som gått sedan utbildningen hade agerat vid ett hjärtstopp. Ytterligare två personer hade hjälpt medvetslösa genom att öppna luftvägen och larma. En ungdom som hade hjälpt sin cancersjuka förälder skrev i enkäten att de fick ytterligare lite tid tillsammans i livet.

– Jag får gåshud när jag läser de här svaren. Det visar hur viktigt det är, ungdomarna behöver kunna detta redan i dag för de hamnar i situationer där de kan behöva agera. Samtidigt ser vi till att det finns en vida spridd grundkunskap i samhället. Vi når alla människor, tvärs över samhällsklasser och bakgrunder, genom att utbilda i skolan. På så sätt ökar chansen för att fler kan och vågar starta HLR vid hjärtstopp. Genom HLR ökar chansen för överlevnad 3-4 gånger, säger Anette Nord.

Ska sprida kunskapen

Planen är att hennes avhandling ska läggas fram för disputation i december. Två artiklar är redan publicerade, ytterligare en accepterad för publicering och en är inskickade till en tidskrift.

Men redan nu har Anette Nords forskning fått uppmärksamhet och ser ut att komma till praktisk nytta i landets skolor. Hon har nämligen fått två stipendier på sammanlagt 550 000 kronor, från norska Laerdal Foundations och Stiftelsen för hjärt-lungräddning i Sverige. Syftet med stipendierna är delvis att Anette Nord ska sprida sina resultat och hjälpa till att utveckla utbildningen i hjärt-lungräddning för skolelever.

– Målet är att nå ut till lärare så att de får redskap att lära elever på bästa sätt och ge dem motivationen att agera. Exakt hur det arbetet ska gå till vet jag inte ännu då resultatet av min studie inte är färdiganalyserat, vilket kommer att ske under hösten, säger Anette Nord.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida