Kompetensutveckling

Sjuksköterskor behandlar på akuten – och kapar köer

Sjuksköterskor behandlar på akuten – och kapar köer
Behandlingssjuksköterskorna suturerar, bedövar, vaccinerar, lindar, skriver röntgenremisser och bedömer röntgenbilder tillsammans med ledningsläkare. Arkivbild: Mostphotos

På akuten vid Linköpings universitetssjukhus tar behandlingssjuksköterskor emot patienter på en egen mottagning. När patienter med lättare skador inte behöver bedömas av läkare minskar väntetiden för alla andra.

Behandlingssjuksköterskorna suturerar, bedövar, vaccinerar, lindar, skriver röntgenremisser och bedömer röntgenbilder tillsammans med ledningsläkare. När läkarna inte längre behöver ägna sig åt patienter med lindriga åkommor eller skador kan de lägga sin tid på dem med allvarligare skador.

Hittade modellen i Danmark

Monica Magnusson är sjuksköterska och sektionsledare på akutkliniken i Linköping och fick för några år sedan i uppdrag att se över sjuksköterskors kompetensutveckling. Det var då hon började fundera på hur sjuksköterskorna på akuten kunde bidra till att patientflödet förbättrades.

Monica Magnusson.

– Jag tog kontakt med akutmottagningar runt om i landet för att höra om det fanns några som hade en särskild sjuksköterskemottagning. Jag fick inget napp i Sverige, däremot fanns behandlingssjuksköterskor i Danmark, berättar Monica Magnusson.

Fem sjuksköterskor från akuten i Linköping åkte till Danmark och fick en veckas introduktion. Tillbaka på sin arbetsplats diskuterade de, tillsammans med chefer och akutläkare, vilka patienter som skulle kunna behandlas på en sjuksköterskemottagning och om en sådan mottagning skulle kunna innebära några risker eller problem.

I dag finns nio behandlingssjuksköterskor på akuten i Linköping. De har alla gått utbildningen där de får träna praktiska moment. Foto: Akuten Linköping.

Kravet för att komma ifråga som behandlingssjuksköterska är minst fem års erfarenhet som sjuksköterska och minst tre års arbete på akutmottagning. Dessutom krävs tre dagars utbildning som till stor del omfattar praktiska övningar. Under det första året drevs sjuksköterskemottagningen som ett projekt, sedan 2015 har det blivit permanent.

Patienterna är nöjda

Det har gått bra. I dag finns nio behandlingssjuksköterskor på akuten, utbildningen efterfrågas till och med av sjuksköterskor från andra sjukhus och Monica Magnusson har slutat att räkna antalet nyfikna studiebesökare. Några problem eller risker har sjuksköterskemottagningen inte inneburit. Några avvikelserapporter har inte hittats. Dessutom visar fokusgruppintervjuer med patienter att alla är nöjda.

Sjuksköterskan Pia Hallor som utbildat sig till behandlingssjuksköterska. Foto: Akuten, Linköping

– En stor anledning till att det här har varit möjligt är att vi enbart har akutläkare och arbetar i team. Om vi skulle vara osäkra har vi alltid tillgång till en konsulterande läkare som kommer in och tittar på patienten eller diskuterar röntgenbilder.

Läs också: Här utbildas de allra främsta akutsjuksköterskorna

Vård på rätt vårdnivå

Vinsterna med behandlingssjuksköterskorna på akuten i Linköping är flera:

  • Läkarna blir avlastade och vård ges på rätt vårdnivå.
  • Sjuksköterskorna får möjlighet till kompetensutveckling och ny karriär. Alla som har gått utbildning får ett lönepåslag med 1 500 kronor i månaden.
  • Väntetiden på akuten har blivit kortare för ”blåprioriterade” patienter” som snabbt kommer till sjuksköterskemottagningen.

Monica Magnusson är nöjd.

– Nu är mitt mål att vår modell ska spridas över landet. Det här är bra både för sjuksköterskor och för patienter, säger hon.

Läs också: Bättre vårdkvalitet med ny avancerad sjuksköterskeroll

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida