Sjuksköterskor får utökad rätt att ordinera vaccin

Sjuksköterskor får utökad rätt att ordinera vaccin
Brist på traditionellt vaccin till barn i 5-6-års åldern tvingar Socialstyrelsen till ändringar i sina föreskrifter.

Det råder brist på det vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio som ges till barn. Ett likvärdigt vaccin kan ges i stället, vilket sjuksköterskor nu får rätt att ordinera.

Alla barn i Sverige erbjuds ett vaccin som ger skydd mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio. Det ges i fyra doser, den första vid tre månaders ålder och den sista när barnet är 5-6 år gammalt.

Men för tillfället råder en brist på kombinationsvaccinet. Det kan leda till att barn i 5-6-års åldern inte får den vaccination de har rätt till inom den tidsram som finns angiven i det nationella vaccinationsprogrammet.

Samma effekt med annat vaccin

En lösning på problemet är att dessa barn i stället får ett femvalent kombinationsvaccin som utöver de fyra sjukdomarna även skyddar mot Hib (Haemophilus influenzae typ b). Detta blir likvärdigt med det traditionella vaccinet om den flaska som innehåller skydd mot Hib utesluts.

Som det ser ut nu får vaccinet bara ordineras av läkare, vilket skulle kunna leda till stora påfrestningar för barnhälsovården. Därför görs nu en ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1). Specialiserade sjuksköterskor med adekvat utbildning får rätt att ordinera femvalenta vaccin till barn i 5–6 års åldern.

Socialstyrelsen ställer krav

Socialstyrelsen ställer krav på att det uttryckligen ska framgå i ordinationen att vaccinet mot Hib inte ska administreras. Det är främst utvecklat för att skydda spädbarn, risken för eventuella biverkningar hos äldre barn är inte möjlig att bedöma fullt ut.

För att ytterligare minimera risker för felaktigheter ställer Socialstyrelsen även krav på att den sjuksköterska som ordinerar ett femvalent vaccin till barn i 5–6 års åldern själv ska ansvara för iordningställandet och administreringen av läkemedlet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida