Sjuksköterskor flyr akuten i Helsingborg

Trycket på akutmottagningarna är hårt på många håll runt om i landet. I Helsingborg är det värre än någonsin med allt fler patienter. Sedan åsskiftet har 16 sjuksköterskor sagt upp sig.

– Det är så hög arbetsbelastning att man ständigt oroar sig för att inte klara patientsäkerheten och då väljer man att sluta istället. Det säger Dennis Svensson, som är anställd på akutmottagningen och dessutom arbetar på Vårdförbundets expedition i Helsingborg.

Han beskriver en kaotisk situation med ett ständigt stigande antal patienter. Dessutom är man mitt uppe i en ombyggnad, vilket gör att det just nu är extra rörigt.

– De åtgärder som ledningen har vidtagit hittills är inte tillräckliga, anser Dennis Svensson.

Inga tider på vårdcentralerna

Att det är så många patienter beror dels på att primärvården inte fungerar som den ska. När det inte finns tider att få på vårdcentralerna söker sig patienterna därför till akuten istället. Dessutom kommer många från den kommunala äldrevården till akuten, patienter som skulle kunna tas om hand av läkare som kom till de gamla istället, menar Dennis Svensson.

– Det här är frågor som vi har tagit upp med verksamhetschefen och sjukhusledningen, men det är ju en fråga för politikerna att lösa.

Många felkopplingar

Sedan en tid tillbaka är en konsultfirma intagen för att granska arbetsrutinerna på akuten i Helsingborg. De har bland annat tittat på alla de åtgärder och beslut som rör patientens väg genom akuten och funnit 600 felkopplingar. Nu försöker man tillsammans med de anställda att hitta lösningar för hur man ska arbeta istället.

– Jag hoppas och tror att vi är på väg åt rätt håll, men sådant här förändringsarbete tar tid och om det tar alltför lång tid finns det risk att flera anställda tröttnar och säger upp sig, säger Dennis Svensson.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida