Sjuksköterskor försökte förgäves förhindra farligt hög dos

Sjuksköterskorna vägrade. Då gav läkaren själv läkemedlet till patienten, som senare avled. 

Sjuksköterskorna vägrade ge högre doser av blodtrycksmedicinen Seloken till en akut hjärtsjuk patient eftersom det stred mot riktlinjerna. Då gav läkaren injektionen själv till patienten. Nu utreds om överdosen bidrog till att patienten senare avled.

En 70-årig kvinna med en omfattande hjärtinfarkt kom med ambulans till sjukhuset i Sundsvall. Behandling hade påbörjats redan i ambulansen med propplösande och smärtstillande injektioner.

På sjukhuset lades patienten direkt in på hjärtintensiven där hon i smärtstillande syfte fick en mycket högre dos av blodtrycksmedicinen Seloken än vad som brukar ges.

Hade varnats tidigare

Den ansvarige läkaren gav injektionen själv när sjuksköterskorna vägrade att göra det, eftersom det stred mot rekommendationerna. Det var allmänt känt att läkaren hade en egen metod för smärtlindring vid hjärtinfarkt och han hade två gånger tidigare varnats för detta av överläkaren på sjukhuset.

Patienten flyttades senare till hjärtcentrum i Umeå, men avled under kvällen i grav hjärtsvikt. Felbehandlingen lex Maria-anmäldes till Socialstyrelsen.

Läkarens agerande utreds

I granskningen av händelsen säger Socialstyrelsens expert att den mycket höga dosen intravenös Seloken inte är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Läkarens agerande kommer att utredas vidare och Socialstyrelsen vill även ha en noggrannare utredning från sjukhuset med en redovisning av vilka riskförebyggande åtgärder som vidtagits.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida